Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 11 - 23, Chavan


I./11 Jsou to blázni, kdož lidstvo vzývají; jak jejich bohové, tak & ti lidé jsou blázni.
My sme si hovorili, že blázni nebudú v tomto verši myslení ako cvoci, ale ako Blázon, ktorý je kabalistickou nulou - potencionalitou všetkých možností... Prirovnali sme si to k biblickému Elohim - mužskému bohovi s ženskou koncovkou. Bohovia & ľudia, bohovia ako archetypy doby obsiahnuté v ľudskej psychike a ľudia ako ľudia. Je tu narážka na to, že prichádza Nový Aeon a prestávajú platiť pravidlá, postoje, názory.. Aeonu starého. Na druhú stranu mi pripadá ako jedna z možných alternatív aj tá, že sú to blázni - cvoci 0+0+0+0.. je stále nula, nikam sa nedá dopočítať, nie je vtom 11, číslo magickej expanzie. Na druhú stranu blázni ako alef N - 1 + 1+1+1.. to je predsa o mnohosti a tiež o spájaní. Aj ked'v alef je to aj to. Vôl bol predsa tiež prejavený len na polovicu, druhá polka zostala skrytá.. Napadá ma spojiť si to tak, že sú to blázni, cvoci, ktorí vzývajú ľudstvo, to čo je okolo, to ne - ja. Že takýto ľudia si neuvedomujú svoju božskú podstatu, to že "Každý muž a každá žena je hviezda" a každý má nájsť svoj stred. Vymedziť sa, aby sa mohol spojiť a nie starať sa o ľudstvo - nehľadať mimo Seba., "o bláznivé ľudstvo sa nestaraj..", "Cožpak nejsou Vúl a Nie podlé této Knihy?"
11. verš 1. kapitoly =111 (ako božská trojica, ale aj ako alef K), to sme si v Tarote myslím spomínali ako zrod svetla, vznik niečoho nového. Nového vedomia? Horus je novým vedomím. 111. Verš je prvý verš druhej polovice AL. Je ním 45. verš druhej kapitoly.
111 +45 = 156, 111 -45 = 66, 66 + 156 = 222,222 + 111 = 333 mám chaos.I./12 Pristúpte, ó deti, ku hvézdám & užijte si dosýta lásky!
Rituálny predpis, ako uctievať Nuit. Je tu kladený dôraz na pocitovú zložku, ktorá je tu dôležitá. "Pristúpte deti ku hviezdam" sa dá vyložiť ako pristúpte deti ku svojim možnostiam, ku sebe samému a užite si ich, veď existencia je rýdza radosť. Buďte hviezdami, nájdite svoje svetlo (Hadita) a stanete sa súčasťou (vedomou) modrej oblohy, plnej svietiacich hviezd. Nebudem pre Vás videná čiernou, ale modrou & zlatou ..
12 - číslo celku - pristúpte deti ku hviezdam. Spojte rozdelené, objavte v sebe hviezdu & užite si dosýta lásku, to opojenie z celistvosti.
My sme si povedali, že je potrebné prežívať to, čo sa nám ponúka, precítiť to a vziať si lásku (spojenie) ako odmenu za prácu. Keď je Hadit srdcom & jazykom, tak mení vodu na víno a víno na vodu a tak je sám sebe Spasiteľom ("sú to blázni, ktorí ľudstvo vzývajú").
ATU XII. - mem ä - voda, ktorá je biblickým vyjadrením oddelenia človeka od seba samého, od jeho božskej, hviezdnej podstaty a preto "pristúpte, ó deti, ku hviezdam". Viselec je ale aj tým, ktorý tie dva svety spája. Mem fi - voda - premenená vedomím v krv, ktorá má byť zmiešaná v pohári BABALON a nie uzavretá v srdci. Všetko nám Nuit dáva s láskou. Čím vedomejšie žijeme, tým väčšie dary nám dáva a mali by sme tie dary prijímať s láskou.

I./13 Já jsem nad vami i ve vás. Má extáze je ve vaši. Moji radostí je vidét vaši radost.
Som nad vami i vo vás, som tam aj tam, som všade. Pripomenulo mi to aj "čo je dole, je to isté, čo je hore." - mikro a makrokozmos. Moja extáza je vo vašej - len vďaka vašej extáze fl v extatickom stave som s vami spojená. V extáze sa spojuje vedomie s nevedomím, rozum je potlačený a človek to prežíva celou svojou bytosťou. Sily nevedomia pramenia do vedomia. Vtedy nie je tam aj tam, ale sme s ňou spojený. Extáza je nekontrolovateľný stav na rozdiel od radosti. Nuit síce našu radosť vidí rada, ale nezúčastňuje sa jej. Len sa pozerá a skrýva sa v nevedomí. Radosť je vedomá záležitosť, preto sa ňu môže Nuit len pozerať.
ATU XIII. - smď - nun 2 - ryba - 50. Jedno z čísiel Nuit. Ryba ako živočích, ktorý žije vo vodách, v nevedomí, v hlbinách, tam, kde nie je svetlo a nie je tam vidno. Ryba sa stotožňuje aj s hadom a had je tet tt - ATU XI. |~l božská opitosť, alebo extáza. Vzniká tam niečo nové, tak ako ryby (astrologické znamenie - H) sú koncom, pred novým začiatkom.

I./14 Drahokamy posázený blankyt nad nami je neskrývanou nádherou Nuit; sklání se v extázi, aby políbila ŕeŕavost Hadita. Okrídlený glóbus, hvézdné nebe, patrí mne, ó Ankh-af-na-khonsu!
"Drahokamy posázený blankyt" - Nuit je nočná obloha so svojimi hviezdami. Nič neskrývajúca pred očami tých, ktorí chcú vidieť. Všade okolo sú poklady a pohľady ©, ktoré nám ponúka. "Skláňa sa v extáze" - keď je v extáze, tak je tam už zastúpený - je v spojení s Haditom. Cítim to už v slove "skláňa sa" - už to, že sa skláňa - je v tom pohyb, je prejavená a pobozká "tajemnú ŕeŕavost Hadita..". Svojim bozkom dáva s radosťou silu Haditovi -vedomiu, ktoré je vo všetkom prejavenom.
Okrídlený glóbus ako symbol Hadita, toho malého bodu, ktorých je veľa, ale predsa je stále ten istý © a hviezdne nebo - to, čo je neobmedzené .. "patria mne" - všetko vzniká z nebytia, z Nuit.
Ankh - egyptský kríž - symbol, ktorý v sebe skrýva tajomstvo prepojenia dvoch svetov - života a smrti. Hovorili sme si, že otvára bránu medzi životom a smrťou a to tam aj späť, a že takisto aj vedomie môže cestovať tam aj naspäť.
ATU XIV. - samek C fl stred, ktorý dáva človeku jeho podstatu. 60 - jedno z čísel Veľkého diela a v jednotkovej rade jedným z čísiel Nuit. Umenie, ako hra - vzťah - láska Nu a Hadita, dvoch prvkov - protikladov, ktoré ku sebe patria a predsa patria jej! Samek C, ako cesta, ktorá spája Jesod Qod - sud - tajomstvo života) a Tiferet - kráľovská svadba zapečatená bozkom - V.I.T.R.I.O.L.

I./15 Nyní vezte, že vyvoleným knézem & apoštolem nekonečného prostom je princ - knéz Beštie; a prostŕednictvím jeho ženy, zvané Šarlatová žena, je mu dana všechna moc. Shromáždí mé deti ke svým ovečkám: búdou vnášet slávu hvézd do srdci lidí.
Hneď na začiatku sme si hovorili o rozdiele medzi 14. a 15. veršom. 14. ako pocitová, básnická, ako Umenie a 15. ako jednoznačné vyjadrenie, ako Diabol.
Vyvolený kňaz & apoštol, ten, ktorý káže - sprostredkúva v jednom s tým, ktorý zjavuje - prijíma (rob čo chceš?).
Princ - kňaz - beštie - ATU XV - sexuálny symbol na karte. Tón, akým je písaný tento verš je priamočiary, silne falický, nie ako 14. verš - jemný, snový (z hviezd i dvé). "Zhromaždi moje deti" tie, čo o mne vedia, ktoré mi patria a pomáhajú mi sa prejaviť. Ku svojim ovečkám,
ku tým, ktorí patria ku sebe (veď sme baránky božie ©), tie, ktoré bude sám učiť, bude im pastierom. Úlohou proroka je naďalej rozvíjať Nuit a zasväcovať ľudí do hlbšieho poznania tejto bohyne ... oni budú zasievať slávu hviezd do srdci ľudí.

I./16 Proto je on vždy slunce a ona luna. Jemu je však okrídleným tajným plamenem a jí klenutým hvézdným světlem.
Toto je hra protikladov. Jeden sa odráža od druhého. Zrkadlia sa v sebe, prepletajú sa navzájom. Patria ku sebe a volajú po sebe. Hovorili sme o projekcii prvkov do seba, O tom, že Nuit v ňom vidí seba a Hadit vidí seba v nej. On je vždy prejavený, priamy, zjavný -slnko, 16 ako vau 1 a jod " (mužské - otec a syn v tetragrammatone). Ona je odrazená, nepriama - luna, 16 ako 4x4.

I./17 Ale vy nejste takto vyvolení.
Nenapadá ma nič, len to, čo sme mali v komentároch. A to, že "vy" je nekonkrétne a dá sa z toho usúdiť, že "vy" znamená "tí ostatní". Ak by to malo byť takto vytknuté A.C, tak by tam ten výkričník asi bol, ako napr. v nasledujúcom verši. Ešte ma k tomu napadá, že "takto vyvolení" by sa mohlo spájať so 16. veršom, pričom by mohlo byť povedané, že sa človek nemá zrkadliť sám v sebe (lebo sa v tom stratí a veža padne), ale že sa potrebuje zrkadliť, odrážať nepriamo - veď ide o Nuit. Preto on je vždy Slnko O a ona Luna D. Je tam to "vždy" a v druhej vete je to poprené resp. prehodené. Zrkadliť sa v Nuit, znamená byť Haditom a Hadit je predsa Nuitiným vyvoleným.
ATU - XVII. - Nuit -hen- bohyňa Matka.

I./18 Vzplaň na jejich čele, ó zámý hade!
Vzplaň, rozsvieť sa, zažiar, vznikni, oži, ... na ich čele, tam, kde to vidno - Slnko O-reš "i - hlava, to čo je vpredu, v popredí, čo je čelné resp. byť v čele, ísť v čele. Na čele tých, ktorí ma uctievajú ..
Žiarivý had, ten ktorý svieti, had ako poznanie, ktoré rozsvieti tmu, ako Slnko, ktoré prebudí noc a otvára priestor viditeľnému, videnému. Nuit hovorí "vzplaň", takže vzýva to svetlo. Tak ako na ATU XVIII., kde egyptský Cherper, ktorý nesie Slnko jeho obdobím Ticha. Noc pred dňom. Vzplaň na čele a popritom qof p ako zátylok, ktorý sa spojuje so silami malého mozgu. Tiež pekná hra protikladov. Na čele, kde je miesto tretieho oka, ktoré vidí -spája súvislosti.
Qof p - súvisiace so svetlom n 100 n 1. Ryby ako znamenie - M, ktorým končí zima a človek už tuší príchod jari, tepla, slnka ...
Qof p ako 100 fl 100 x 3 = 300 - Aeon a plus číslo celého verša (3x6=18 n uvedomenie) n 300 +118 = 418.

I./19 Ó ženo s blankytnými vĺčky, skloň se k nim!
Hovorí Aiwass a žiada o priazeň bohyne. Je to evokačný text - vzývanie bohyne.

I./20 Klíč k rituálúm je v tajném slovu, které jsem mu dal.
Nie je jasné, kto to hovorí. Ale Aiwass to nebude, pretože on nič nedáva on je vyslanec, sprostredkovateľ.
120 - smk - C - královská svadba - tajné slovo - ABRAHADABRA. Tajné slovo nového Aeonu. XX - AEON - šin Iľ, 120 x 3 = 360 (šin tľ + C samek)
"1904 kedy ohnivý boh Horus vo funkcii hierofanta prevzal na Východe miesto vzdušného boha Osirida .." (AEON)

I./21 Pro boha & vzývatele jsem nie: oni mne nevidí. Je to, jakoby byli na zemi; já jsem nebe a není zadného dalšího Boha mimo mne a mého pána Hadita.
Boh & vzývatel, ak boh (mužský boh) je vedomie a vzývatel je niekto, kto vzýva, kto nie je spojený s celkom, tak sme si povedali, že "boh & vzývatel" je oddelené vedomie - nie je súčasťou celku. Pre oddeleného som nič, som však všetkým. Pre nevidiacich som čierna, ale pre vidiacich som modro & zlatá. Pre oddeleného som nič - ajn = 61, aj židia majú len polovicu ..., oni ma nevidia.
1/21 - verš 121 - medzi 1a1 je dvojka, dualita, svet ilúzií, cez tú dvojku (oddelenie) ma nevidia, ale 1+2, resp. 2 + 1=3, spojenie, prepojenie, zjednotenie .. 3 ako číslo celku.
121 +61 = 182 n 11 ; 121 -61 =60 samek C n 6 vau 1
1+2 + 1=4 ako dalet 1 - brána - panna, 40 - mem D - voda - viselec, 400 ako tau n - Universum, kde panna tancuje. Medzi bránou a universom je viselec, tu by mohol byť bohom & vzývatelom, tou dvojkou medzi jednotkami (121). Universum je tu pre mňa!
XXI - nebo a zem n zem na nebi - nebo na zemi, bez Viselca uprostred, tau - kríž -spojenie, prepojenie na ktorom vykvitne ruža. "Je to ako by boli na zemi". Ten, kto je na zemi, ten kto vzýva, tí oddelení, ale Nuit je nebo. Zem ako ostrovček vedomia. Vedomie je zemou a zároveň Haditom, ktorý ale nemá zemskú povahu. Ku tomu na napadá to "akoby" na zemi. Akoby = ilúzia. Človek na zemi, ale spojený s Nuit, nebude akoby na zemi n Universum pracuje pre mňa!
Nie je iného boha mimo Nuit a Hadita. Z nich, skrz nich všetko vzniká. Sú stvoriteľom v jednom ako "ELOHIM".

I./22 Nyní jsem vám tedy známa pod svým jménem Nuit a jemu pod tajným jménem, které mu sdélím, až mne nakonec pozná. Neboť jsem nekonečný prostor s jeho nekonečnem hvézd, vy budte také takoví. nesvazujte nie! Vy sami nečiňte zadného rozdílu mezi jednou vecí & témi ostatnými; vždyť tudy kráčí bolest.
V prvej vete sa nám Nuit predstavila, resp. predstavila sa nám v prvých 21 veršoch, v 22. verši to zhrnula - je nám známa pod svojím menom Nuit. Je nekonečný priestor s nekonečnom hviezd, vy budte tiež taký. Každý muž a každá žena je hviezda! Každý má nekonečné, neobmedzené možnosti (ako blázon XXII - 0, potencionalita všetkého). Máme byť ako blázni (blázni = 0 = elohim), ktorí ľudstvo vzývajú. Blázon, ktorý je ničím a zároveň všetkým. XXII. ATU je 0. 22 ako celok n AL je LIBER 220 n 22 súvisí s celkom. Človek má zjednocovať, spájať a nie rozdeľovať, trieštiť, veď tade kráča bolesť. Spojiť, ale nie zviazať. Spojiť a pustiť - vrátiť to Nuit, zbavovať sa mnohosti, resp. uvedomovať si celok. To, čo je zviazané, je oddelené. V slove zviazaný je násilnosť. Je to pripútané, držané pokope nasilu. Hovorili sme si, že "zviazať" môžeme spojiťs "uväzniť". To, čo je zviazané, sa nemôže spojiť
s celkom. Všetko so všetkým súvisí. Nie je rozdiel medzi jednou vecou & tými ostatnými. Všetko má spoločný základ. Všetko vzniká z Nuit, tak ako Blázon, ktorý je potencionálne všetkým. Bolesť je nebyť prepojený s celkom.

I./23 Ale kdokoli v tom vyniká, nechť je hlavou všech!
Ten, kdo vyniká - ten kto spája, ale nezväzuje, kdokoľvek, kto protiklady nerozlišuje, tak bude hlavou všetkých.
1/23 - Keter - Chochma - Binah, 2 + 3 = Chochma a Binah - horná tvár, nad Abyssom, kde protiklady neexistujú, sú sami v sebe obsiahnuté. Byť hlavou všetkých - byť na čele, byť viditeľný, byť vodcom. Mať hlavu ako žiarovku, ktorá pomáha osvetlovať ostatným cestu ©.

I./24 Já jsem Nuit, a mé slovo je šest a padesát. I./25 Delte, sčítejte, násobte a porozumíte.
Ja som Nuit - povedali sme si, že prepojenie kabaly a mágie zavádza Nuit.
Nuit a jej "slovo" je 6 a 50. 6 - ATU VI. - zain ' - meč (word - sword) a 50 ako nun 3 -ryba - smď- špirálna energia, vlnenie.
24 : 6 = 4x4 = 16
6 - vau 1 ako klinec, človek, cez ktorého sa môže Nuit prejaviť; klinec dokopy ztíka - je v tom násilie.
24 + 25 = 49 = 7 x 7 - Netzah - Venuša V - číslo, ktoré boh miluje. 7 ako zain '
49 a 1 - 50 - alternatívna cesta
50 + 6 = 56= 11 číslo Nuit
50 x 6 = 300 - šin íľ - Aeon
6 : 50 = 0,12
5 a 6 - penta a hexagram, ako na ATU V Veleknéz - vau 1
7x7 = 49 114 + 9= 13- ATU XIII - nun 3 , 50 - 24 = 26 : 2 = 13 = 6 + 7
7 + 7 = 14 n 5 ako he n
7 - 7 = 0 f! všetko nebytie
7:7 = 1- jednota ako celok, alebo jedna z trojice n Nuit jediná a žiadna
56:7 = 8[~l7a8 ako Hod a Necach - výstavba ilúzie
56-7 = 49 (7x7)
56-8 = 48:2 = 24:2= 12:2 = 6:2 = 3
 
duben 2003


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz