Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 18 - 32, Hemet Necer


18./18 Vzplan na jejich čele, o' zářný hade!
Had - symbol nevědomí, zářný had - něco osvětluje, rozjasňuje, čelo - symbol vědomí, něco co je vpředu, co vede. 18 = 3x6 / 6661.6- Tiferet - uvědomění. Lidé, na jejichž čele vzplane zářný had, čerpají energii z nevědomí. Zvědomují nevědomí. 18. karta Luna - qof- 100 - temeno. Hledání, bloudění, rození světla v temnotě.
19./19 O ženo s blankytnými víčky, skloň* se k nim!
Evokační text, žádost k bohyni, aby lidi brala na milost, aby jim projevila svou přízeň. Mluví asi Aiwass.

20./20 Klíč k rituálům je v tajném slovu, které jsem mu dal.
Kdo mluví1? Heru - Ra - Ha?
Rituál - slavnostní, vědomé jednání, které je nabité nějakým významem, čili vůlí.
Klíč - 3. kapitola - 418 - Abrahadabra = žehnám tomuto činu.
20. karta Aeon - šin - 300 - zuby. Začátek nového Aeonu. Ukončení jednoho cyklu a začátek nového. Ohnivá potopa, očištování ohněm. Vyšší úroveň než očištování vodou. Osvícení duchem svatým.

21./21 Pro Boha (a), vzývatele jsem nic: oni mne nevidí. Je to jako by byli na zemi: já jsem nebe a není žádného dalšího Boha mimo mne a mého pána Hadita.
21. karta Universum - Tau - 400. Tři živly tvoří zemi, živel čtvrtý. Lidé jsou spojeni se zemí. Spojení se vzduchem si lidé musí vybojovat. Duše je prázdnou nádobou, kterou oživí, naplní duch. Bůh = vědomí, vzývatel = ten, kdo je oddělen, ten, kdo není součástí celku, vzývá celek. Oddělené vědomí = Bůh a vzývatel. Prima materia, chaos, želva = bláto, něco mezi vědomím a nevědomím. Dochází k oddělení země od vody, ostrov vědomí v moři nevědomí. Země navštívena vzduchem - Slunce / Ježíš / - Duch. Ohněm příroda napravuje to, co nesprávně funguje. Nebe je prostor a je úplně všude. Země je to, co z toho vzduchu krystalizuje.

22./22 Nyní jsem vám tedy známa pod svým jménem Nuit a jemu pod tajným jménem, které mu sdělím, až mne nakonec pozná. Neboť jsem nekonečný prostor s jeho nekonečnem hvězd, vy buďte také takoví. Nesvazujte nic! Vy sami nečijte žádného rozdílu mezi jednou věcí @ těmi ostatními: vždyťtudy kráčí bolest.
22 je číslem celku. Nuit se nám představila v 21 předcházejících verších. Nesvazovat, neomezovat, vše má svůj význam a své místo. Svazování, omezování v pohybu, vydělování se / ego / z celku, vydělení z jednoty - tudy kráčí bolest. Žádná odlišnost není dost veliká, aby ji bylo potřeba zdůrazňovat.

23./23 Ale kdokoli v tom vyniká, nechťje hlavou všech!
Ten, kdo nic nesvazuje, kdo se neutápí v ego samotě -je hlavou všech, je vůdcem, má vědění a převahu nad ostatními. Vědění = vědomí. Kdo je sjednocen sám se sebou.

24./24 Já jsem Nuit, a mé slovo je šest a padesát.
6. karta - Milenci / Bratři / - Zain - spojování.
50 - Nun - Smrt = vlnění, voda, logická změna, alternativní cesta, spojení se 7.
7 se pojí s 8. 7x8=56 5+6=11/číslo magické expanze/ 7x7=49 dokončení cyklu/i 22/
50 začátek cyklu
6 - Vau - hřebík - Velekněz / nejvyšší zasvětitel/, stloukání něčeho s něčím, násilí.
6 : 50 = 0,12 rozdělení kruhu na 12 archetypů 2 = nádech,výdech, spojené
s lidským vědomím

25./2S Dělte, sčítejte, násobte a porozumíte.
Vztahuje se k předešlému verši. 24 + 25 = 49, 7 číslo stvoření a existence Bez Daatu má Zauir Anpin 7 sefírot, s Daatem jich má 8 7x8 = 56

26./26 Poté praví prorok a otrok oné překrásné: Kdo jsem já a jaké bude znamení?
Tehdy mu odvětila, sklánějíc se a kladouc laskavé ruce na černou zem, tancující nebeský plamen, všetečný, všepronikající, @ svým pružným tělem vzepjatým k lásce a svými hebkými chodidly, které neubližují květinkám: Ty víš! A znamením budiž má extáze, vědomí setrvalosti existence, vsudyprítomnost mého těla.

Evokační text. Rozhovor Crowleyho s bohyní Nuit. Utočí na hluboké vrstvy nevědomí.
Spojeno s obrazem noční / černé / krajiny s řekou v popředí. Temnotu prosvětlují hořící ohně, kterých přibývá až hoří a září celá krajina. Ohefí přírodu neničí, jen ji prozařuje. Příjemný pocit. Skřidla 1.1.2003, asi 5 hodin ráno, po šamanském rituálu a silvestrovském křepčení. 26 - 2+6 = 8 / numerologie /.

27./27 Poté odpověděl kněz @ pravil ke Královně vesmíru, líbaje její rozkošné obočí a slzu její zory a koupaje své tělo v sladce vonícím parfému potu: O Nuit, věčná nebes, nechťje tomu vždy takto: aby o tobě lidé nemluvili jako o jediné, nýbrž jako o žádné: a nedovol jim vůbec, by o tobě mluvili, vždyť jsi věčná.
Pokračuje dialog a evokační text. Kabalistická 1 a 0. Nuit není Jedna, je žádná je Nic. A nelze o ní mluvit, protože zjevené Nic přestává být Ničím a stává se Něčím.

28./28 Žádná, vydechlo to světlo, jemná @ snová, z hvězd, i dvě.
Nuit se projevuje přes Hadita, což je světlo. Tma je světlem prostoru. Rovnice 0 = 2. 2 se zrodilo z 0. Nuit je 0 i 2. Je Nic i Vše.

29./29 Neboť jsem v zájmu lásky rozdělena, kvůli naději na spojení.
Hadit = 29 je prostředníkem při spojování rozděleného a skrze něj se bude projevovat láska. Jenom to, co je rozděleno se může spojit, aneb podstatou lásky je spojování rozděleného. Cesta z jednoho bodu do druhého je láska, pohyb je láska, změna je láska. Láskaje pohyb od já k ty. Změna je život, změna je pilířem stability.
29 = 2+9 = 11 expanze
Spojení = návrat do původní jednoty, smrt individuality, smrt mnohosti. Smrt toho co je oddělené.

30./30 Toto je stvoření světa, protože bolest z rozdělení není ničím a radost ze smrti vším.
Verše 27. - 30. patři k sobě a nejde je vykládat odděleně.
Člověk pojedl ze stromu poznání dobrého a zlého, ztratil vědomí jednoty, oddělil se od
jednoty, vydal se na cestu.
Radost ze smrti - návrat do původního stavu jednoty, souběžně může jít o smrt ega.

31./31 O to bláznivé lidstvo a jeho bědy se vůbec nestarej! Citu mají málo: a to, co je, je vyváženo žalostnými radostmi: vy však jste mými vyvolenými.
Lidi, kteří chtějí bědovat, stále jsou s něčím nespokojeni, vidí chyby jen na druhých, ty nech bědovat. Věnuj se svému rozvoji, a kdo se bude chtít přidat, tak se přidá. Nikoho do ničeho nenut; na nikoho se nepoutej.
Cit = touha. Lidé jsou málo vnímaví -jde o hloubku pocitů, prožívání. Tím, že jsou lidé odděleni od jednoty, čili jsou individualitami, ztratili nejen náhled na celek, ale též prožívání celku. Žalostné radosti na zemi jsou v protikladu k radosti ze smrti, která je vším - radostí z celistvosti. Vyvoleni jsou ti, kteří jsou schopni vnímat radost ze smrti. Tajné číslo Knihy zákona je 31 -je to AL. Lamed - bodec na pohánění dobytka, Alef - pluh. Alef- blázen - bláznivé lidstvo, které je třeba pohánět jak dobytek? Pohánět lidstvo může jen ten, kdo je sám v harmonii, rovnováze.

32./32 Povolte mému prorokovi! podstupte ordálie mého poznání! hledejte jen mne!
Potom vás radosti mé lásky osvobodí ode vší bolesti. Je to tak: přísahám na to při klenbě svého těla: při svém posvátném srdci a jazyku: při všem co mohu darovat, při všem, po čem toužím od vás všech.

Nechejte se vést mým prorokem, podstupte zkoušky - zakoušejte, prožívejte, procifujte. Snažte se mě najít, vše, co děláte, dělejte soustředěně, hledejte souvislosti! Potom váš život bude radost, tak se projevuje moje láska k vám. Stav jednoty - vše souvisí se vším. Jenom vědět jak, co s čím!
Dále evokační text. Posvátné srdce a jazyk, střed těla a střed úst. Dostat se do středu, dostat se do harmonie, rovnováhy.
 
červen 2003


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz