Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 24 - 38, Uria Sophia

1/24 Nuit se představila, zdůrazňuje číselný význam - čísla přetrvávají, pojmy se mění. 5 + 6 = 11 spojení V s NV
č.hod.50 - /ATU Smrt - transformace energie + počátek všeho - příprava Nového Aeonu/ nun
č.hod. 6 - /ATU Hierofant - oznamuje nově nastupující vládu Boha Hóra - s cílem spojování protikladů - syntéza vau
ATU V + VI - opět oznamování nástupu nové vlády, nového Boha - syntéza následuje analýzu.
Hod 8x7 Necah = 56 / tyto dvě sefiry spojuje ATU Věž - pé č. hod.80, 8 + 0
00 - nekonečno -Nuit 0 - počátek se skrytými možnostmi
Samotná Věž - opětná transformace starého přináší nové - pád a vzestup. Otevření a zavření oka - význam znovuzrození starého z& nové.
5 x 6 = 30 lamed Vlil Vyrovnání /opět vyrovnání sil/.
A ještě budu šťourat: což takhle ženská temná síla Khu 31, zde se tvoří světlo Khabs, rovněž se tvoří v Nuit 56.
A zase bych pitvala 31 na 16 + 15 a bylo by to donekonečna
31 má rovněž tajný klíč KZ /AU - takže tajným klíčem KZ je
č. 56 /ale i 31/ Nuit je protkáno celé Universum, je všude /pohádkový Všudybýlek/, je součástí všeho, zároveň je to nula /Ain/ - všeobsažná.


1/25 Myslím, že je to doplnění v.24, kde jsem popsala možnosti, které by mohly platit i zde.

1/26 Výměna myšlenek mezi A.C. a Nuit, snaha o vyvolání představy jak Nuit vypadá.
"Ty víš" - oddělení od Jednoty - prapůvodního - Nuit, ta je věčná - nekonečná je všude.
Upozornění o možnost návratu do Jednoty prostřednictvím spojení V+NV - extáze -znamení.

1/27 Vyvolání představy Nuit pokračuje. Nuit je O - nebytí - Nic, věčnost, proto se o ní nedá mluvit jako o jediné - což by byla existence dočasná.

1/28 Nuit sděluje, že je žádná =0- nic, ale zároveň i dvě /skryté protiklady v nule - v možnostech, v Haditovi atd. ale zároveň v O je -1 +1/
verš 28 x2/ta dvojka je skrytá nule/= 56 a zase 5 + 6 = 11 a pořád dokola v jiném podání.
56 : 2 = 28 fáze luny /Nuit/.

1/29 ...v zájmu lásky..../láska= Agape = Thelema Ryzí Vůle = 93 .3 = 31 / třemi protože3 stupně vývoje, viády 3 bohů - isis, Osiris, Horus/
31 AL, 31 Khu = vyvažování protikl. /Hadit/ /Nuit/
3+1=4 úpadek do hmoty
v.29 2+9= 11 opětné spojení
Samotný Hadit má num. hodnotu 29 opět rozdělení - spojení.
Jinak: po pádu do hříchu lidstvo čeká vývoj, vývoj jednotlivců - všichni jsou nezastupitelní a potřební.
Postupem Aeonů dochází k hledání PV ujednotlivců, což je to, s čím každý vstupuje do existence -
hmoty.
Postupným vývojem by mělo dojít k nalezení PV a pak k opětnému návratu do Jednoty /Domůůůů/.

I/30 Myslím, že i tento verš je popsán v předchozím.
Pozn. Jak lehké je pochopit smrt či nemoc rozumem, jak těžké je to zpracovat citem.

I/3I Z tohoto verše mám trochu pocit sobeckosti a privilegií.
...o to bláznivé lidstvo se nestarej....kdo je tedy má popostrkovat?
Vím, že 90 % obyvatel planety je zaslepeno a hledají únik v čemkoliv, ale snad přece musí být někdo, nebo nějací, kdo poradí "čti, vzdělávej se, přemýšlej apod. opět mými vyvolenými....jestli to byl pouze Crowley -není to trochu málo, a přitom moc práce pro jednoho.
/ no to snad není možné - zase bych pitvala dvě slůvka, která jsem teď napsala...málo ...jednoho...ach jo..../.
poř. č. verše 31 nabádá k pohánění "někoho" ./lamed.alef/

I/32 Cítím protiklad k předchozímu verši, zde se už doporučuje nechat se vést, poznávat a hledat. Zde mi připadá nejdominantnější č. 32 - což je celý SŽ /10 sefirot 22 stezek/.
klenba těla....nad SŽ Ain a v podstatě je v celém SŽ.,
Srdci... oživující princip, jazyk, vyjádření.
hledejte jen mne...kdo to vše pochopí odměna ho nemine ...návrat domůůůů

I/33 A.C. nabyl stavu extáze - byl ve spojení s Nuit - stal se její součástí. Chce znát postup pro přibližování se k původnímu.

1/34 Zkouškami je myšlen život sám - jednotlivec bucf obstojí či ne, ke všemu je třeba dozrát a dospět. Všichni máme však stejné možnosti.

1/35 Informace o KZ.

1/36 Je kladen důraz na doslovné psaní KZ, se všemi souvislostmi, či vztahy Nuit-Hadit-Ra-Hoor-khuit /též by mohly být souvislosti mezi č. 36 - zastoupení všech živlů - Malá arkána- bez es./

1/37 Vyučovat se mají:
- mantry a zaříkání - opakované slovní vyjadřování s cílem cosi vytvořit.
- obeah a wanga - 2 protikladné síly, které na sebe působí a vytváří podstatu universa.
Obeah /žen.pas.síla/---wanga/muž.akt.síla/
totéž co Hůl ---------- meč
totéž co Vůle-------------- rozum
Ve starém aeonu patřily hole muž.síle.
Obeah - wanga - Ain vše = 61 /numerická hodnota zůstává stejná, mění se role síly z původní Nicoty -O – Ain na 2 protiklady

I/38 úkol pro AC - upozorněni na nelehký úkol.
 
podzim 2003


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz