Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 24 - 38, Chavan

I./24 Já jsem Nuit, a mé slovo je šest a padesát.
I./25 Delte, sčítejte, násobte a porozumíte.

Ja som Nuit - povedali sme si, že prepojenie kabaly a mágie zavádza Nuit.
Nuit a jej „slovo" je 6 a 50. 6 - ATU VI. - zain ' - meč (word - sword) a 50 ako nun -ryba - smrť- špirálna energia, vlnenie.
24 : 6 = 4x4 = 16
6 - vau 1 ako klinec, človek, cez ktorého sa môže Nuit prejaviť; klinec dokopy ztľka - je v tom násilie.
24 + 25 = 49 = 7 x 7 - Netzah - Venuša - číslo, ktoré boh miluje. 7 ako zain
49+a 1 - 50 - alternatívna cesta
50+6 = 56= 11 číslo Nuit
50 x 6 = 300 - šin - Aeon
6: 50 = 0,12
5 a 6 - penta a hexagram, ako na ATU V Velekněz - vau
7x7 = 49 = 4 + 9= 13- ATU XIII - nun , 50 - 24 = 26 : 2 = 13 = 6 + 7
7+ 7 = 14 = 5 ako he n
7 - 7 = 0 = všetko nebytie
7:7 = 1- jednota ako celok, alebo jedna z trojice n Nuit jediná a žiadna
56:7 = 8=7a8 ako Hod a Necach - výstavba ilúzie
56-7= 49 (7x7)
56-8 = 48:2 = 24:2= 12:2 = 6:2 = 3


I./26 Pote praví prorok a otrok oné prekrásne: Kdo jsem já a jaké bude znamení? ...
- je evokačný text, tým pádom je nabitý energiou - emóciou a má v nás niečo vyvolať - evokovať. Nemá vysvetlovať, ale vyvolať obrazy Nuit.
Je to dialóg medzi princom - kňazom a Nuit
Kto som ja a aké bude znamenie? Znamením bude už spomínaná extáza - stav kde vedomie sa spojí s nevedomím. Vtedy sa k nemu „sklonila" - prejavila.Ty vieš! - v tej chvíli musel byť A.C. v extázi. Toto je vedomieo tom, žem som a som všade, svojím telom vypĺňam všetko a som večná. Vedomie trvalosti, existencie, - Nuit je večná, je to nemenný kruh ako dva he n v tetragrammatone. Nebytie tu bude stále.

I./27 Pote odpovédél knéz & pravil ke Královné vesmíru, líbaje její rozkošné obočí a slzu její zory a o koupaje své telo v sladce vonící parfemu potum: Ó Nuit, večná nebes, nechť je tomu vždy takto; aby o tobé lidé nemluvili jako o jediné, nýbrž jako o žádné; a nedovol jim vúbec, by o tobé mluvili, vždyť jsi večná!
Pokračuje evokačný text a dialóg medzi princom - kňazom a Nuit. „Odpovedal kňaz & pravil" - hovoril ku Královné vesmíru - znovu to chápem tak, že s ňou bol v spojení -prepojený, pretože fl „líbaje její rozkošné obočí a slzu její zory..."
Jediná a žiadna ; 1 a 0. Znovu je to o tom, že Nuit je jediná, z ktorej všetko vzíde, ale je žiadna, pretože je nebytím, je kabalistickou nulou. Podobnosť s ATU Blázon - 1, ale zároveň karta bez čísla a Blázon je tiež len potencionalitou.
Hovoreným slovom (logos) sa veci stvorujú. Kedže Nuit je nevedomie, tak akonáhle sa o nej hovorí, tak to už vedie k zániku, pretože zánik je to, čo je večné - nebytie - Nuit - je večná. Reč súvisí s nevedomím a to, čo je uvedomené je stvorené. O „ničom" sa nedá hovoriť.

I./28 Žádná, vydechlo to svetlo, jemná & snová, z hvézd, i dvě.
Je to o rovnici 0 = 2. Nuit je nebytím, ale kedže nebytie obsahuje všetko a všetko sa z nebytia rodí, tak je aj všetkým. Dva prvky, ktoré tvoria celok. Protiklad obsiahnutý v protiklade. -1 + 1. Jemná & snová - neuchopiteľná, nepopísateľná, neidentifikovateľná, ... proste ne -.

I./29 Neboť jsem v zájmu lásky rozdelená, kvúli nádeji na spojení.
29 - súvisí s Haditom. Haditom, nie Hadom. V Haditovi, alebo pomocou Hadita, lásky medzi Hadom a Nu, mikrokozmom a makrokozmom, vedomím a nevedomím sa spájame s Nuit. Cez Hadita sa bude prejavovať to spojenie, on je tým oživujúcim prvkom. Hovorili sme o Babalon, ktorá je rozdelená do miliónov duší a my máme svoju krv odovzdať do jej pohára a neuzavrieť ju v srdci, neodpojiť sa od celku. Aj Nuit je v záujme lásky rozdelená, kvôli nádeji na spojenie.

I./30 Toto je stvorení sveta, protože bolest z rozdelení není ničím a radost ze smrti vším.
Toto je stvorenie sveta. Touto vetou sa niečo uzatvára, ustanovuje. Bolesť z rozdelenia - bolesť z protikladov - dobrého a zlého, pekného - škaredého, ... Bolesť z nejednoty.
Radosť zo smrti - smrť od toho, čo je oddelené - Svet ilúzií - svet pod Abyssom. Nad ním mnohosť umiera a človek sa vracia do pôvodnej jednoty - jednoty s celým Univerzom.

I./31 O to bláznivé lidstvo a jeho bédy sa vúbec nestarej! Citu mají málo; a to, co je, je vyváženo žalostnými radostmi; vy však jste mými vyvolenými.
31 -AL
Bláznivé ľudstvo, ľudstvo, ktoré obahuje individuality, ľudí, ktorí nehľadajú jednotu, netúžia po nej, neuctievajú Nuit, ale len svoju individualitu (majú uzavretú krv v srdci), prekážku berú ako „bič boží" a nie ako dar od Nuit (veď ona nám dáva všetko s láskou). Citu majú málo - pocitu, emócií, prežitkou (prežitých - precítených) extází. Prežívajú žalostné radosti, naktoré sa Nuit síce pozerá, ale zostáva za závojom.

I./32 Povolte mému prorokovi! podstúpte ordálie mého poznaní! hledejte jen mne! Potom vás radosti mé lásky osvobodí ode vší bolesti. Je to tak: prisahám na to pri klenbe svého tela; pri svém posvátném srdci a jazyku; pri všem, co mohu darovat, pri všem, po čem toužím od vás všech.
Nuit nám hovorí, aby sme si vychutnávali život, prežívali a preciťovali. Tým ju máme hľadať a tým tu ju nachádzame. Potom vás radosti mojej lásky oslobodia od všetkej bolesti - budete spojení, v prepojení láskou k Nuit, stratí sa bolesť z rozdelenia.
Pokračuje evokačný text, kde Nuit prisahá.

I./33 Pote knéz upadl do hlubokého transu nebo mdlôb & pravil ke Královné nebes: pŕedepiš nám ordálie; napiš nám rituály; napiš nám zákon!
Tu nás Nuit informuje, že kňaz upadol do tranzu, tým pádom stratil individualitu a bol prepojený s celkom a „komunikoval" s Kráľovnou nebies.
Pred koncom prvej polovice prvej kapitoly, kňaz upadol do tranzu.

I./34 Ona však ŕekla: ordálie nepŕedepisuji: rituály búdou napúl zjevné a napúl skryté; Zákon je pro všechny.
Nuit nič nepredpisuje. Rob, čo chceš, nech je celý zákon. Nuit je neohraničená, je nebytím a preto ona nič nemôže predpísať. Môžeme ju akurát zakúšať životnými zkúškami. Vychádza to zo života samotného človeka, nie je to nikým dané. Osud nám nie je daný. Je na človeku samotnom, ako si to „zariadi" s Univerzom. Povedali sme si, že skúškou je tu mienená hĺbka - výška poznania a že nám život je skúška.
Rituál, ako vedomá, praktická činnosť, ktorou máme uctievať Nuit. Budú napol skryté. Nebudú pre každého, aj keď všetci máme rovnaké možnosti a každý muž a každá žena je hviezda, ale každý nebude vyvolený.

I./35 To, co píšeš, je trojitou knihou Zákona.
Je to informačný verš, ktorým Nuit hovorí, že AL je trojitou knihou Zákona. Má tri kapitoly. 3 ako číslo celku. 3 ako tri sephiry, horné sephiry SŽ - ako horná tvár. Ako tri závoje, ako šin íľ - Aeon s tromi iodmi \ trojrozmernosť ...

I./36 Múj písaŕ Ankh-af-na-khonsu, kněz princú, ať nezmení ani písmenko v této knize; by však nebylo pošetilostí, ať ji komentuje moudrostí Ra-Hoor-Khu-ita.
Nuit upozorňuje, aby sa nezmenilo ani písmenko v AL. Aby sa nikto nesnažil zmeniť niečo, ale aby si to overoval, nachádzal súvislosti. Aby hľadal spojitosti a tým, kto spája je práve Ra-Hoor-Khuit.

I./37 Rovnéž mantry a zaŕíkávání; obeah a wanga; dílo hole a dílo meče; to se má učit a vyučovat.
I./38 Musí vyučovat, múze však zpúsobit, že ordeálie búdou téžké.

Ku číslu 37 ma hneď napadá, horná a dolná tvár SŽ. 3 + 7 = 10 sefír.
Mantry a zariekavanie fl zvukom vyvolávané magické účinky, slová alebo vety. Ide o moc a silu hovoreného slova (Na počiatku bolo Slovo ...), na tvorení sa podieľa zvuk.
Obeah súvisí s ob - základná pasívna sila - magická,
wanga ako aktívna sila - súvisí s mečom (zain í), ale aj s holí (wand).
37 = 30 + 7 = lamed - rovnováha Univerza a zain i ako cesta ku rovnováhe, ku spojeniu.
Wand, wanga a obeah majú číselnú hodnotu 61 ako ajn (2"H). 61 ako polovica (Židia
majú len polovicu) = je to znovu o umení spájať veci - súvislosti n o zotieraní hraníc duality. To sa má a musí (1/38) vyučovať. Môže sa však stať, že ordálie (skúšky) bude vnímať ako ťažké.
 
2003


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz