Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 33 - 38, Hemet Necer

33./33 Poté kněz upadl do hlubokého transu nebo mdlob & pravil ke Královně nebes: předepiš nám ordálie: napiš nám rituály: napiš nám zákon!
Upadl do stavu extáze, byl ve spojení s Nuit.
Ordálie - svátky, způsoby, přístup k posvátnému. Rituály - obřadné chování, jehož pomocí má člověk poznat nepoznatelné.

34/34 Ona však řekla: ordálie nepředepisuji: rituály budou napůl zjevné a napůl skryté: Zákon je pro všechny.
Člověk je zkoušen životem. Není to třeba předepisovat, přijde to samo. Každý má svůj jasný úkol, a jsou jiné úkoly, k jejichž pochopení je třeba dospět. Všichni mají stejné možnosti, stejná pravidla, přesto jsou vyvoleni jen někteří. Nepřipust si obvyklé lidské starosti, chceš-li být vyvolený=vědět něco víc.


35/35 To, co píšeš, je trojitou knihou Zákona.
Je to vyjádření zákona ze tří různých pohledů, postojů?

36/36 Můj písař Ankh-af-na-khonsu, kněz princů, ať nezmění ani písmenko v této knize: by však nebylo pošetilostí, ať ji komentuje moudrostí Ra-Hoor-Khu-ita.
Pokud by A.C. něco změnil, mohlo by to dostat jiný význam. Lidé by si to jinak vyložili.
Ra - Reš-slunce-aktivita-muž
Khu - Nuit-pasivní-ženské
Hoor - dítě-spojuje muže a ženu. Vyjadřuje vztahy mezi Nuit a Haditem, čili vztahy v Universu.

37/37 Rovněž mantry a zaříkávání: obeah a wanga: dílo hole a dílo meče: to se má učit a vyučovat.
Obeah - Ob -pasivní, prvotní ženská síla. Symbol hada - základní síla života a touha po svébytnosti( had v ráji, had=hůl).
Wanga -Wand= hůl, meč - magická síla aktivní( meč = Zain). Jedna navazuje na druhou.
Wanga=zlé kouzlo, kletba, ve starém Aeonu ženské-zlé,černé.
Wanga=61, Obeah=61, Ain-prázdnota 61.
Mantry a zaříkávání vyvolávají určité rozpoložení mysli. Slovo tvoří to co říká.
Dílo hole a dílo meče= aktivní přistupování k životu, znalosti uplatňovat v praktickém
životě. Není nad osobní zkušenost.
Hůl=vůle, meč=rozum. Oheň, vzduch.

38/38 Musí vyučovat: může však způsobit, že ordálie budou těžké.
Je třeba Knihu zákona uvést v život. Zpřístupnit ji co nejvíce lidem. Úkol A.C. Úkol se mu nemusí zdařit.
 
2003/2004


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz