Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 39 - 53, Uria Sophia

I/39 Zákon = Thelema = Vůle - je to oznámení.

I/40 Tři stupně ve slově thelemité by už mohly být naznačeny v předchozím verši. Poustevník: nejvyšší moudrost, vedení - ovlivňuje čl.země - je to svobodná volba
Milenci - analýza - syntéza a opačně.Opět ovlivněn čl.země - zásobník na šípy s PV - buďto ji čl.země přijme nebo ne.
Člověk Země - obyč. člověk má volbu a možnosti.
Tyto 3 stupně zahrnují větu ....dělej co ty chceš.... /vzdělávat se, přijímat, spojovat, rozhodnout se./
verš 40 /mern/ iluze - pasivita - pro Novy aeon nepřípustné, nyní se vyžaduje...dělej co ty

1/41 Vůle nesmí být omezována - je to hřích. Neodmítej možnosti, či nabídky, které se ti naskytnou. Jednej podle své vůle.
Je nutné navázat vztah se životem, žít dle své neomezované vůle.Přijmout život a neprotestovat— to je Láska pak PV.
Vše ostatní je bezhodnotné, určeno k zániku ./vývoj jedince stagnuje na dlouhé věky/.


I/42 Člověk by měl být pánem svého osudu, nenechat se vláčet /různá přání a touhy = mnohost/. To vše člověka vrhá zpět, člověk by měl jednat pouze dle své vůle a pro lásku k NUit.

I/43 Jednej vždy podle své vůle, a budeš v harmonii.

I/44 Ryzí vůle /PV/ bez úmyslu a čekání na odměnu je ta pravdivá - dokonalá v harmonii s universem. Chtít omezuje.
č.44 - DM - mystéria krve.

1/45 verš by mohl souviset s veršem 1/27 -127-9 45 - 9/.
Dokonalost patří do nuly podle -1 +1 =0. Je to podstata Nuit před stvořením. Pokud by se stala jednou už by nebyla
dokonalá.

I/46 Tajným klíčem je Nic - Nicota - Nekonečno - nula, zde jsou ukryty potencionální možnosti, vazby, a nezastupitelnost.
Židé tomu říkají 61 = rozepsané Ain = nicota /opět se to opakuje/.
..já to nazývám ....88 ....Kabs, pokud by se dala použít souvislost s Kybeíé opět něco ukrytého -kabala.
,...80....Pé spojuje sefiry 8 a 7 což je při vynásobení 56 = Nuit .... 8....ležatá = nekonečno opět Nuit ..4I8 ... Abrahadabra - tajné slovo Zákona

I/47 4+7=11 č. mag.expanze spojen í V+NV - vše zmizí.
..oni mají jen polovinu ...asi Židé .. die významu písmem - aief, jod, nutn /61/by se mohlo jednat o zákony starého aeonu.
nebo také 61 = 7 to je číslo stvoření ale ne návratu, tudíž polovina celku.

I/48 Prorok je blázen = zasvěcenec = O
s ti jeho člověk, člověk, člověk -111
1 je num. hodnota alef - pojítko mezi "nahoře a dole". Písmenem alef začíná náš svět první část, neprojevené je v Nic v 0.
Pojítkem je člověk.
Možná verš souvisí s ATU Xll.Viselec - též spojuje nahoře s dole a v kartě jsou již zakotveny zákony pro člověka Nového aeonu.
Spasení sama sebe.
Než se sta! AC zasvěcencem musel projít všemi světy - čl.čl.č!, takže změna zlil na 666 - ovládnutí nevědomých sil.

1/49 Sdělení, že všechno z předchozího Aeonu je zrušené, jeho pravidla přestaly platit. Při předávání žezla mezi Bohy
je zdůrazněna aktivní část Boha Hoora /Ra-Hoor-Khuti/.
49 4+9=13 ATU Smrt - zde jsou symboly Osirida /Asar/ a Ježíše /Isa/. Je zde náznak nového.
Oba bohové se obětovali.
Hoor - Pán zasvěcení - dětský bůh -jde o pochopení významu vlády boha H'ora - zrušení proťkladů.

I/50 Jsou stanoveny tři skupiny zkoušek pro tři skupiny lidí., podle způsobu jejich života a vývoje, či chápání vývoje.
Tak by se měli sjednotit lidé, kteří myšlením patří k sobě - není dobré míchat skupiny. I systémy uspořádání
jsou pro jednotí, skupiny.Toto vše bude úkol pro Hierofanta boha Hóra.

1/51 Do paláce... věčnost - Nuit.... vedou 4 brány - 4 živly - skrze živly. Možná podle SŽ sefiry - Malkut, Tiferet, Bina a CHokma,
postupně přechody od hrubé formy k ideální./AC/.
vůně - extáze - spojení V s NV. emblemata smrti - ztráta ega.
Vstupovat postupně podle připravenosti. Jemná roucha - zduchovňování hmotného těla .
Bohaté pokrmy a slad.vína - alegorická duchovní výživa. Všechno konat směrem k Nuit.

I/52 Je nutné se stále ubírat k Nuit - Jednotě, jinak nás čeká opět pád dolů do protikladů a bojů / Ra-Hoor-Khuit/.

I/53 Noc /nebytí -Nuit/ je oplodněna /prolnuta/ Sluncem, vzniká třetí projev /projev Nuit v jiné kvalitě/ -Den - Hator -Malý svět
v části vesmíru.
Samotná Noc /Nuit/ = Ticho a nebytí
Den /Hator/ = Život a Bytí /Hator.Ator, Rota.Taro - souvislost???/
V Nuit je Hator a v Hator je Nuit.
Ani AC nebude mít privilegia, pouze extáze je jeho výsadou.
 
léto 2003


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz