Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 39 - 53, Chavan

I./39 Slovo Zákona je Thelema.
Povedali sme si, že vôľa má ženský základ, ale staroaeonsky mala základ mužský. Thelema a agape majú rovnakú číselnú hodnotu 93. Sme pri 39. verši: 30 - lamed b -spojnica; 9 - teth Ľ - nebo resp. zem. Thelema ako vôľa a Agape ako láska, láska je zákon. Láska pod vôľou. Agapé ako starokresťanský večerný ceremoniál n hody lásky. Tiež ma napadla jedna súvislosť Agape - Apage |~| Agape ako láska - spájanie, Apage ako rozdeľovanie - odstúp! - oddeľ sa!
Vôľa je tou hybnou silou, ktorá hýbe Univerzom. Vôľa je Zákon!


I./40 Kdo nám ŕíká thelemité, nepočíta si špatné, pokud se jen na toto slovo podíva zblízka. Neboť jsou v ném tri stupne, Poustevník, a Milenec a človek Zeme. Délej, co ty chceš, ať je cele Zákon.
Kto nám hovorí thelemité - tí, ktorí pracujú s vôlou, robia niečo., n ľudia vôle -Pustovník, Milenec a človek Zeme. My sme si hovorili o trojnosti, s ktorou sa v AL stretávame viackrát, už samotná AL je z troch častí a o troch prvkoch ... O tom, že Pustovník je „ja" (1 ten, kto našiel svoju volu zotrváva vo vnútri Zeme; Milenec - „ja a ty" n ten, kto ustanovuje vzťah; človek Zeme - „ty" íl ten, kto sám jedná, vonkajší prejav vôle.
Ku počítaniu, ktoré máme v komentároch, ma ešte napadlo aj toto. Pustovník ako jod *, Milenec ako zain i, človek Zeme ako vau 1 fl 10 + 7 + 6 = 23 (základné prvky 2 a 3 -Keter a Chochma). V Sepher Sefirot je pod číslom 23 aj samotné „žitie" resp. „život" chih (rrn). 2 + 3 = 5 n he n, ale vždy „ke mné!".40. verš - súvisí s krvou (DM tel = 44), ale v Sepher Sefirot 40 ako chlb (ibfí) -mlieko - materinské mlieko - mliečna dráha vraj vznikla tak, že Nu „vystreklo mlieko z pŕs. Sme tu všetci deti Nuit a máme spočinúť na jej prsiach".

/41 Slovo hŕíchu je omezení. Ó muži! Neodmítej svoji manželku, jestliže je svolná. Ó milenče, jestliže je to tvá vúle, odlúč se! Není jiného pouta, které by mohlo spojit rozdelené, než láska: vše ostatní je prokletí. Prokletí! Budiž to zatraceno na aeony! Peklo.
Slovo Zákona je Thelema a slovo hriechu je Obmedzenie. Hovorili sme si, že hriech je to, čo nie je v medzi zákona, to čo obmedzuje vôľu n to nie je zákon.
Všetko je stvorené z Nuit - Nuit je neobmedzená, tak ako slobodná vôľa je neobmedzená. Všetci sme z Nuit, všetkých nás spája prirodzená láska. Nie je iné preto ako láska (v zmysle spájania, súzvuku ..). Všetko ostatné je prekliatie, všetko, čo nespája dokopy tvorí rozdrobenosť, mnohosť fl ne - celok.

I./42 Stav mnohosti aťje spoután a méjte jej v ohavnosti. Atak se vším, co se té tyká; ty nemáš jiného práva, než konat svoji vúli.
Stav mnohosti nech je spútaný. Stav mnohosti - stav necelistvosti - nejednoty s Univerzom - má byť spútaný. Všetko by malo podliehať pravej vôli jedinca a všetko má byť konané skrz a pre Nuit „vždy ke mné!". Každý má jednať podľa svojej pravej vôli a uskutočňovať ju, lebo inak žije v neharmónii, v mnohosti a bude prekliaty.

I./43 To délej a nikdo nemá ŕíkat ne.
Riad' sa pravou vôlou a nevšímaj si ostatných, ak budú hovoriť nie. Žiadna sila, nikto nemá právo hovoriť nie. Je len jediné právo - konať svoju volu!

I./44 Neboť ryzí vúle, nezkalená úmyslem, osvobozená od chtivosti výsledku, je každým zpúsobem dokonalá.
Vola má byť rýdza - čistá, neskalená úmyslom n nemá byť za ňou žiadny úmysel n má byť čistá „čistá od srdca"; oslobodená od chtivosti výsledku fl človek nemá myslieť na výsledok, ale sústrediť sa na to, čo práve robí, nech to dopadne akokoľvek.
44 - DM £T - človek s veľkým egom má svoju krv uzavretú v srdci a nekoná svoju pravú vôľu.

I./45 Dokonalost a dokonalost je jednou dokonalostí a nikoliv dvéma; ne, není žádné!
Hovorili sme si, že keď má človek niečo dobre vykonané, tak je jedno, akým spôsobom je to dobré. Že je dôležité to, že je človek v pohybe n Zmena je stabilita. Dokonalosť a dokonalosť je jednou dokonalosťou f] každý má svoju pravú volu, ale každá je pravá fl Haditov je veľa a predsa je jeden. 2 = 0; -1 + 1 = 0; +1 dokonalosť a -1 dokonalosť je ±1, ale nieje žiadna.
mem la + ne n = 45 - mh rtlfi = v S.S. - základ tajomstva Yetzirahu - hm ian = oteplievanie

I./46 Nie je tajným klíčem tohoto zákona. Židé tomu ŕíkají šedesát jedna; já to nazývam osm, osmdesát, čtyŕista & osmnáct.
I./47 Jenže oni mají jen polovinu: svým umením sjednocuj, a tak vše zmizí.

Tajným kľúčom, tým čo otvára cestu nepoznanému je nič. Židia tomu hovoria 61 -ajn (3*N), ale ja to nazývam 8, 80, 400 & 18. Ak beriem 400 & 18 ako 418 - chet Pi; 80 ako pe S, 8 ako chet n, dostanem chpch nsn =96. V SS je pod týmto číslom boh Adonai; AL=31; Adonai=65; obrátená 65 - 56 Nuit.
Podľa čísiel ATU - VII + XVI + VII = 30, 30 + 61 = 91, amn 3ĎH, anm »3N ...
8 + 80 + 418 = 506; 506 + 61 = 567 (v SS) - prvorodený;
506 obrátené - 605+31 = 666 - číslo človeka; Židia majú len polovicu. Nevidia to, čo priniesol Kain, že ako prvý obetoval ľudskú krv, bol označený, a tiež nepochopili 666 ako číslo človeka. Oddelili protiklady - nezjednotili 4 + 7=11, číslo Nuit - magickej expanzie.
61 -nič- (ajn 3*N)
61 - Ja, ja sám, mne (anj -3N) - takže majú „ja" oddelené od ničoty, od nebytia, od nevedomia - nie sú prepojený. Majú „ja" a „nič", ale chýba tam prepojenie - kľúč n 61+31=92 - cade S a bet - - cisár a mág (v SS-blato, ale aj prirodzená pôda, dva prvky -zem+voda); 61-31=30 lamed b, ako spojnica. Preto svojím umením zjednocuj a tak všetko -mnohosť zmizne.
„Nič" je spôsob otvorenia tohto zákona. Všetko je spojené so všetkým a toto prepojenie je kľúč.
Ak niekto rozdeľuje, vníma dobro a zlo osobitne, oddelene, tak má len jednu polovicu. Tú druhú polovicu oddelil, a tak vzniká mnohosť. Povedali sme si, že zjednotením bodu a priestoru dôjde k novej forme vedomia |~| 666 - číslo človeka - nová forma vedomia.

I./48 Múj prorok je blázen s tím jeho človek, človek, človek; cožpak nejsou Vúl a nie podlé této Knihy?
Môj prorok je blázon. Prorok Nuit je blázon. Je jej, je s ňou v spojení. Blázon ako kabalistická nula. Je tým, kto spojil v sebe protiklady. „Je blázon s tým jeho 1,1,1," - je to aj o troch protikladoch, o tom, že bude týmto dielom posvätený.Človek nového vedomia -1, 1, 1 - človek, človek, človek - 666. V starom aeone boli dva prvky - mužské a ženské, teraz sa pridal tretí prvok - dieťa.
Vôl a nič - blázon a blázon, 1 a 0; 1 a 61.

I./49 Zrušený jsou všechny rituály, všechny ordálie, všechna slova a znamení. Ra-Hoor-Khuit zaujal své místo na východe za rovnodennosti bohu ... Hoor ve svém tajném jméné a sláve je Pánem zasvécení.
Týmto veršom začína akoby iná časť. Časť o spoločenskom usporiadaní sveta. Je tu niečo povedané o tom, že sa niečo ruší, zaniká a nastupuje niečo nové. Starý aeon strieda aeon nový. Nastala rovnodennosť bohov. Vládcom nového aeonu je Horus, božské dieťa.
Povedali sme si, človek je posvätený svojím dielom, tak ako rodičia sú posvätený dieťaťom U dieťa je posvätným dielom rodičov.

I./50 Musí být ŕečeno slovo o úkolu hierofanta. Hle! jsou tri ordálie v jedné .... Tak dostanete hvézdu & hvézdu, systém & systém; nedovolte, aby se navzájom príliš dobre znali!
Je povedané „slovo" o úlohe hierofanta - zasväcovateľa. Sú tri ordálie v jednej. Sú tri stupne - spoločenská trojčlennosť, v jednej. Ani jedna nie je horšia, alebo lepšia - sú tri v jednej, v ceste ku nule - spojenie - prepojenie s celkom („cožpak nejsou Vúl a nie podlé této Knihy?"). Sú tri ordálie - tri posvätenia - skúšky, ten kto ňou prejde bude posvätený. Hrubý musí prejsť ohňom - ten najhrubší - drsný - tvrdý - ťažký n to najhrubšie je vo vode vždy najnižšie, ten musí byť spálený a povstať ako Phoenix z popola.
Povedali sme si, že hrubý sa stretáva s problémami pracovnými, je skúšaný bolesťou a hmotným zabezpečením - sú to ľudia tela - hmoty fl ľudia Zeme. Skúšky ohňom súvisia s vôľou - je to najhrubšia skúška - najviac viditeľná - prejavená navonok. Jemný - ten, kto už seba ohňom očistil, zbavil sa hrubých nečistôt - ten, kto má pracovať duševne. Je skúšaný v intelekte. Sem patria napr. vzťahy. Bude skúšaný v tom, o čom premýšla. Myšlienky ako vzduch - jemné - nie hrubé. Je to o vzťahoch - ja a ty. Oni sú Milenci. Vznešený vyvolený -ten, ktorý prešiel aj hrubým aj jemným a bude skúšaný v tom duchovnom, v tom najvyššom. Tak dostaneme hviezdu & hviezdu, systém & systém. Povedali sme si, že tieto tri systémy sa nemajú miešať. Nikto nemôže lepšie pochopiť seba, ako on sám. Zákon je pre všetkých rovnaký a nedá sa povedať, že jedna strana je lepšia, alebo horšia. Nie je tu hierarchia ako v aeone starom.
¨
I./51 Do jednoho paláce vedou čtyŕi brány; podlaha tohoto paláce je ze stŕíbra a zlata; je tam lapis lazuli a jaspis; a všechny vzácne vúne; jasmín & rúže, a emblémy smrti. ... Také se sytte dle libosti a vúle láskou tak, jak vy chcete, kdy, kde a ským chcete! Ale vždy ke mné.
Do jedného paláce vedú štyri brány. Palác - svätý Dom, miesto prekríženia štyroch živlov; miesto, kde vyrastá ruža - duch. Nechaj ich stáť na pôde tohto palácu - zlúč tie štyri živly, aby mohol vzniknúť piaty. Je jeden palác - je jeden cieľ. Všetky prostriedky k delu sú dobré, ak sú robené poriadne, bez ohľadu na výsledok, z myšlienkou na tu a teraz (vôľa nezkazená úmyslom ..). S ideou, že všetko robíme pre Nuit - „vždy ke mné!".

I./52 Nebude-li to správne; jestli zaméníte svetové strany ŕíkaje: je to jedno; nebo ŕíkaje, je jich mnoho; nebude-li mné rituál vždy zasvécen: pak očekávejte strašlivé rozsudky Ra-Hoor-Khuita!
Ak sa človek zle rozhodne, nebude vedieť rozlíšiť, čo je a čo nie je správne, ak nepôjde cestou svojej pravej vôli, tak má očakávať strašlivé rozsudky Ra-Hoor-Khuita. Budú prichádzať ďalšie a ďalšie skúšky - ordálie, až kým nezačne konať rituálne - vedome. Bude hodený späť do sveta Ra-Hoor-Khuita fl do sveta dvojnosti - duality - rozdelených protikladov.

I./53 Toto znovustvoŕí svet, malý svet mé sestry, mého srdce & mého jazyku, jíž posilám tento polibek. a, ó písaŕi a proroku, ačkoliv budeš z princú, tobé to zmĺrnéno nebude, ani nebudeš zprošten slibu. Extáze však budiž tvá i radost zeme: vždy ke mné! Ke mné!
Toto znovustvorí svet - tým, že človek bude konať vedome pre bohyňu Nuit, tak bude znovustvorený svet. Svet - ako zem - ostrovček vedomia - nové stvorené vedomie. Je to svet jej sestry, ktorou je Hathor - pestúnka Hoorova - nebeská krava - bohyňa dennej oblohy. Vtedy môže prejavená Hathor prehovoriť za Nuit. To nevedomé sa pomocou dieťaťa dostáva do vedomia. Môjho srdca & môjho jazyka - tu je Hadit prepojený s Nuit. Aby Nuit prehovorila skrz Hathor, musíme vojsť do jedného Paláca, prejsť zasvätením, prejsť tou smrťou ... Ďalej sa píše, ani Crowley, aj napriek tomu, že je princom-synom-sprostredkovateľom, to nebude mať jednoduché. Nikto nieje výnimkou, zákon je pre všetých rovnaký.
"Extáze však budiž tvá i radost zeme" - To, že sa A.C. spojil s Nuit, to mu už nikto nevezme a je to inšpirácia k ďalšej práci. Radosť zeme - radosť pozemského života. Všetko nám dáva Nuit s láskou, a ak človek bude vždy všetko robiť pre Nuit, nebude bojovať, nebude hodený do sveta Ra-Hoor-Khuita, ale bude všetko prijímať sradosťou.
Ku mne - magická výzva pre uctievanie Nuit.
 
zima 03/04


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz