Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 54 - 66, Chavan

I./54 Nezapoméň tvar ani jedného písmene; neboť hle! ani ty, ó proroku, nepronikneš všechna mystéria v nich ukrytá.
Technická poznámka. Nikto nemôže preniknúť všetkými mystériami. Nedá sa celé nebytie osvetliť naraz, pretože by tým pádom nebolo a nebytie (Nuit) je predsa večná! Všetko da rodí z nej.

I./55 Chlapec tvé krve, on je uzri.
Chlapec je vedomie, aj krv je nositeľkou vedomia. Chlapec tvojej krvi. Sme pri verši 55. 50 - nun, jedno z čísiel Nuit a 5 ako he. Kde inde by mohla byť Nuit spomenutá, ako pramatka, prazáklad, z ktorého všetko vzniká? Povedali sme si, že dieťa posväcuje dielo rodičov. Nové vedomie - duchovné dieťa - dieťa tvojej krvi - Horus - aeon dieťaťa.


I./56 Neočekávejte ho ani z východu, ani ze západu; neboť z neočekávaného domu pŕichází toto díté. Aum! ... Ty šak zŕíš vše v jasném svetle a néco, ačkoliv ne všechno, v temnotách.
Príchod dieťaťa nie je daný, nie je určený, pretože „z neočakávaného domu prichádza toto dieťa". Neexistuje univerzálna pravda. Je len uhol pohľadu každého jedinca a ten je čisté subjektívny, neplatí objektívne, preto všetky slová sú posvätné a všetci proroci pravdivý. „Každý má svoju pravdu a tá jeho pravda je prvou polovicou rovnice".
Nie je možné -(myslím si)- obsiahnuť celú temnotu - nebytie. Je možné stať sa jej súčasťou za cenu svojej celej bytosti - individuality - existencie - ... Aj preto vyrieš prvú polovicu rovnice a druhú ponechaj nedotknutú „veď ani ty, ó proroku, neprenikneš všetky mystéria".

I./57 Vzývej mne pod mými hvezdárni! Láska je zákon, láska pod vúlí. Ať si blázni nepletou lásku; neboť je láska a láska. ... To je také tajemství: múj prorok to zjeví moudrým.
„Vzývaj ma pod mojimi hviezdami" - evokačný text. Láska je zákon - zjednocovanie, zlučovanie, prijatie, spájanie je láska a to je zákon. Zákon, ktorý má byť riadený pravou vôľou. Slovo zákona je Thelema - vôľa = 93 = agape = láska. Všetko rozdelené spojuje láska PI láskou je možné priblížiť sa k Nuit. Povedali sme si, že keď človek prijme svoju pravú vôľu, tak prijíma svoj osud. Týmto aktom sa osud a vôľa zjednotia, tým pádom osud neexistuje a čokoľvek, čo sa deje, je tu preto, aby povzbudilo našu vôľu.
Je láska a láska - je hadom a holubicou. Ku hadovi patrí ATU XI. - Babalon -otvorenosť všetkých foriem existencie a holubicou - čistou, božskou, nepoškvrnenou - ATU II. - Veleknežka. Na SŽ sa tieto dve cesty križujú nad Tiferetom Chtíč a Veleknežka - 9 a 3 = 93 = 90+3 - Cisár a Veleknežka - Cisár je o vymedzení hraníc a Nuit je predsa neobmedzená, neohraničená, ako jej láska. Prorok si vybral lásku v podobe hada. „Vzplaň na ich čele, ó žiarivý had". Vybral si, „znaje zákon pevnosti a Mystérium Domu Božího". Zákon pevnosti - Veža - zrútené ego, ale aj náznak niečoho nového - povedali sme si, že svet sa v pôvodných základoch rúti a tým pádom aj svet jednotlivca prechádza zmenou. Na karte Veža odlieta holubica - „stručne povedané je obsahom náuky to, že konečnou realitou (čo je dokonalosť), je Ničota" (kniha Thotova - ATU XIV). Posledný odstavec je o zmene v Tarote, o tom, že cade ^ nie je hviezda a „môj prorok to zjaví múdrym".

I./58 Zemi dávam nepŕedstavitelné radosti: ješté za vašeho života jistotu o smrti, nikoliv víru; nevýslovný mír, klid, extázi; aniž bych cokoliv požadovala jako obeť.
Nepredstaviteľné radosti - láska ako had - otvorenosť všetkých foriem existencie -nové možnosti vedomia. Istotu o smrti a nie vieru - kým má človek vieru, tak len tuší, dúfa, verí, ale nezažil. Istota - cez extázu sa môžeme spojiť s Nuit, s nevedomím a nabrať istotu o smrti, o večnosti, o tom, že Nuit je večná - že nebytie je večné. Nevysloviteľný mier - nemôže byť vyslovený, pretože by bol vedomý; nevysloviteľné je opakom duality. Mier je opakom pohybu a kde je pohyb, tam je aj hmota (sefiry 4 a 5). Mier, kľud - nepohyb - nehmota - ... Extáza, stav, kde rozum ide nabok a človek sa môže prepojiť s celkom.

I./59 Mé kadidlo je z vonných dŕev & pryskyŕic; a není v ném žádné krve: neboť mým vlasem jsou stromy Večnosti.
„Z vonných driev a živice" - nie je v nich krv, nie je v nich vedomie. „Mojím vlasom sú stromy Večnosti". Vlasy a nechty vraj po smrti ešte narastú. Keď je už telo mŕtve, vlas stále „žije". Popritom vlas ako taký nemá v sebe nervové zakončenia a tiež v nich nekoluje krv. Vlas vyrastá z koreňa, ako strom a nekoluje v ňom krv - vedomie, - je len vegetatívnou formou. Niekde bolo písané, že vlasy sú ako myšlienky - to nevyslovené - nevedomé. Ostrihaný Samson tiež prišiel o svoju silu. Napadá ma rozprávka o troch zlatých vlasoch deda Vševeda ©. Takže to, čo Nuit obetuje nie je svedomie, je to len jej forma.

I./60 Mým číslem je 11, jakož vechna čísla téch, kteŕí patrí k nám. Péticípá hvézda s kruhem uprostred & ten kruh je rudý. Pro slepé je má barva černá, ale modrá & zlatá je zŕena vidoucími. Rovnéž mám tajnou slávu pro ty, kdož mne milují.
Nuitiným číslom je číslo 11. Je to číslo magickej expanzie. 11 ako iod + alef - ako skryté svetlo v nevedomí, v nebytí. 11 ako he + vau - dcéra a syn, tetragrammatonu.
11 x 6 = 66 - číslo Veľkého diela. Je to 60. verš. Písmeno samek - V.I.T.R.I.O.L. -rozpusť a zlúč. Pre slepých je moja farba čierna. Tí, ktorí ma nevzývajú, nerobia nič pre mňa, nechcú ma vidieť = sú slepí, pre tých som čierna. Ale obloha je predsa plná zlatých hviezd a Nuit je nekonečný priestor s jeho nekonečnom hviezd a my všetci sme hviezdami. Každý muž a každá žena je hviezda. Mám tajnú slávu - tajnú, skrytú, neprejavenú - je nevedomím. Tajnú slávu, pretože každý sám prežije spojenie s Nuit a to sa nedá slovami opísať ani predať nikomu ďalšiemu. To musí každý zažiť sám.

I./61 Leč milovat mne je lepší než všechno ostatní: jestliže pro mné budeš zakrátko pod nočními hvezdárni spalovat kadidlo, . . . Nasaďte si krídla a probudte v sobé svinutou slávu: pŕijdte ke mné.
61 - nič - ajn 3"H - 0 - nebytie. Nuit nám dáva rady, ako sa s ňou spojiť. Ako ju máme vzývať, uctievať. Je to ďalší z evokačných textov.
Človek má žiť naplno, robiť všetko naplno, žiť vedome, ale vždy „ke mné".

I./62 Pri všech mých setkáních s vami bude knéžka volat - a její oči búdou hoŕet touhou a v mém tajném chrámu bude pred vami štát nahá a roztoužená - Ke mné! Ke mné! vzývajíc svým milostným zpévem plameň v srdcích všech.
Prvýkrát sa v texte spomína kňažka. Povedali sme si, že kňaz = ja; kňažka = ty. Potom kňažka je vôľou - spojenie so svetom. Pri všetkých stretnutiach s Nuit bude kňažka volať. Nuit bude zastúpená kňažkou, resp. prostredníctvom kňažky sa dá stretnúť s Nuit. Jej oči budú horieť túžbou |~| budú horieť plamienkom, vedomím, prejavom, ... Kňažka (jej telo = tajný chrám), pohlavným stykom prejavuje hlbinu (cez seba) a mužské vedomie sa popritom rozpúšťa. Kňažka je v spojení s Nuit a tá sa môže prejaviť cez muža. Tajný chrám - ako nevysloviteľné poznanie; miesto, kde sa vedomie rozpúšťa a Nuit má pre nás „tajnú správu". Kňažka je šarlátová žena - Babalon - ATU XI.

I./63 Zpívejte mi strhujíci milostnou píseň! Vykurujte za mne kadidlem! Noste mi klenoty! Napijte se na mne, neboť vás miluji! M i I u j i vás!
Nuit nás navádza na opojenie. Prežiť tú božskú opitosť, extázu. Ponúka nám všetko -všetko, čo si len človek môže priať, ale vždy „ke mné!". Nuit nás všetkých miluje. Všetci sme jej deťmi. Môžeme robiť čokoľvek, všetko je dovolené, ale vždy „ke mné!".
Rob, čo ty chceš, ale vždy „ke mné!".

I./64 Jsem dcéra západu Slunce s modrými vĺčky; jsem neskrývaná nádhera rozkošné noční oblohy.
I./65 Ke mné! Ke mné!
I./66 Zjevení Nuit jest u konce.

Nuit sa nám naposledy predstavuje, ešte raz opakuje magickú výzvu - „ke mné!". Nu a Had = 56 + 10 = 66 - a v 66. je dielo dokonané.

KAŽDÝ MUŽ A KAŽDÁ ŽENA JE HVIEZDA
LÁSKA JE ZÁKON, LÁSKA POD VÔĽOV.
 
zima 03/04


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz