Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Živly systematicky
Chiah


Živly

a jejich využití na počátku magické cestyShrnutí celoroční práce.Činnost byla započata 24.11.2003 ve 22 hodin, Slunce, Luna, Merkur, Venuše a Pluto ve Střelci;
zakončena byla 27.8.2004 v 1.00, Slunce, Mars a Jupiter v Panně, Luna v Kozorohu, Uran v Rybách.Cíl

 • umět najít působení živlů v objektivním i subjektivním světě.
 • získat přímou vědomou zkušenost s živly.

  Výchozí předpoklady

  Celý nižší svět je stvořen ze živlů. Jejich pravzory lze pozorovat ve světě Aciluth a prvotní konkretizace ve světě Beriah, odkud pocházejí vládcové elementů. V Jecirahu získává každý element čistou podobu, kterou zde může mág nalézt a navázat s ní kontakt. Elementy mají své konkrétní projevy v Ašijahu.

  Vše ve světě projeveném je složeno z elementů a naopak, vše je možno na elementy rozložit. Elementy nejsou prvky hmoty, ale prvky projevu, pročež je z nich složen nejen každý předmět, ale i každá situace,každý děj, pocit či představa.

  Každá magická práce je subjektivní a její výsledky nelze doslovně přenést z jedné osoby na druhou. Proto je možné přijmout definice nebo výsledky druhých jako výchozí předpoklady, není ale možné je aplikovat na své prožívání bez toho že budou znopvuprožity a znovu definovány.


  Úkoly

 • Definovat živly
 • Nalézt, jakých podob nabírají živly v osobních projevech i interpretacích
 • Rozdělit pozorované projevy podle živlů a stanovit, který je obsažen nejvíce a které jsou v oslabení
 • Ustavit mezi živly rovnováhu a najít způsob, kterak ji udržet
 • Evokovat bytosti živlů a jejich potence
 • Navázat spojení s božstvy, která na živly působí
  Vlastnosti živlů


  Oheň:

  Princip síly.
  Pohyb vzhůru, tvořivost, síla, prudkost, spalování, vydává teplo, vy-buchuje, svítí, aktivuje, roztažnost, nestlačitelnost, prchavost aktivita, razance, expanze/sebestřednost, imaginace, intuice.
  Energie, dynamičnost, agrese, schopnost přetvářet, vznětlivost, fa-natismus, bezohlednost.
  Skupenství plasmatické.  Voda:

  Princip poddajnosti.
  Pohyb dolů, plodnost,, pasivita, přijetí, schopnost zrcadlit nebo od-rážet, čistota, víra, všezahrnutí/bezhraničnost, elasticita, stlačitelnost, zředění, rozptýlení; přenášení obrazů, fantazie, cítění.
  Citlivost, vnímavost, vcítění, rozpouštění, přijímání tvaru podle nádoby, ambivalence, závislost.
  Skupenství tekuté.


  Vzduch:

  Princip všeproniknutí.
  Pohyb všemi směry, lehkost, pohyblivost, neklid, neuchopitelnost, elastičnost, stlačitelnost, nestabilita, změna tvaru/beztvarost, schop-nost přenášet, zmírňování.
  Představivost, intelekt, souvislost, rozum, vědění, komunikace, kon-strukce, povrchnost, strojenost, strojovost.
  Skupenství plynné.


  Země:

  Princip opory.
  Zdánlivá nehybnost, maskující vibraci. Trvání, podržení vnějšího tvaru, jistota, pevnost/neprostupnost, pohlcení, vymezení, houžev-natost, vnitřní aktivita.
  Hranice, vymezení a omezení, povinnost, řád, pravidelný pohyb, setrvačnost, konservativismus, lenost, důraz na smyslové vjemy.
  Skupenství pevné.

  Pozorování projevů elementů

  Pozorování byla prováděna a vyhodnocována od 26.11.2003 do 3.4.2004.


  Pozorovat lze objektivní projevy elementů. Výsledkem pozorování je soupis vlastností, povahových i obecných, rozdělených dle příslušného elementu. Neměla jsem pocit, že by tento způsob pozorování vedl k cíli nebo že z něj mám nějaký užitek. Sledování jednoho jevu umožnilo jen jednoduchý typ závěru:

 • Stvoření světa je ohnivý proces
 • pohyb větví ve větru je vzdušné povahy i příčiny
 • Součinností vzduchu a vody vznikají vlnky na hladině
 • Vzteklý člověk je ovládán ohněm
 • Nuda je stav mysli, proto souvisí se vzduchem
 • Pořádnost je věcí země
  Jednu vlastnost lze někdy přiřadit různým živlům podle jejího pozadí, podle motivace jednání nebo podle dosaženého cíle.

  Bylo proto potřeba stanovit si cíl analýzy, čili co chci poměřováním živlů získat. Tím jsem mohla začít zjišťovat například jaký typ situací se okolo mne kupí v průběhu určitého časového úseku, jaký je můj převažující typ reakce, případně jak reagují převážně druzí atd.

  Tak jsem mohla učinit závěr, že ve sledovaném období byly situace především vzdušné. Tento dojem je potřeb korigovat, jelikož se zároveň jednalo o období, v němž jsem se věnovala především intelektuální, vzdušné práci – mohla jsem proto i situace vyrovnané nebo zabarvené jiným živlem hodnotit jako vzdušné, přes jakési prizma vytvořené dominancí tohoto živlu v mém ostatním životě.
  Z dlouhodobého hlediska převažuje v mém životě spíše živel zemský. Protože vychovávám syna, pokládám jisté vytvoření stability za svoji povinnost. Tím ale do jisté míry stojím proti své přirozenosti, které je ohnivá s náznakem vody. To pro mne může být důležitým zjištěním, zatím ještě nevím, jak s ním naložím.

  Při zpracovávání živlů jsem používala tarotových karet, především 16 dvorních karet. Každou situaci jsem se snažila některé kartě přiřadit. není to jednoduché. Proto se mi z počátku osvědčilo si vždy znovu uvědomit, o čem všech 16 karet je a pak zkoumat, která karta je nejblíž situaci, jíž se chci zabývat. Snažit se dosadit bez důkladné úvahy rovnou kartu na situaci dávalo zbrklý a nepřesný závěr.
  Malá arkána odpovídají více stavům než situacím, jsou statičtější - proto jsem s nimi tolik nepracovala.

  Sama sebe pokládám, jak už jsem uvedla, za osobu převážně ohnivou. Za nejméně projevenou ohnivou vlastnost u sebe sama bych pokládala hřejivost – na její místo častěji nastupuje spalování, protože tvořivost pokládám za velmi důležitou. Za dokonale projevenou pokládám výbušnost a schopnost vzplanutí a následného strávení. S touto vlastností jsem se u sebe v průběhu dřívějších let naučila dobře počítat. Jsem se svou ohnivou povahu spokojená, protože ji pokládám za dostatečně silnou, aby uměla vzdorovat nepřízni dění. Síla také patří mezi hodnoty, jichž si nejvíce vážím.
  Živel vody jsem ovládla už v minulosti, kdy mi činil nesnáze. Často jsem mívala potíž srovnat se s realitou a leckdy jsem nerozeznala pravdu od fantazie. V současnosti pozoruji sílu vody především jako sklony k introverzi a také jako schopnost uměleckého projevu v různých směrech, ačkoliv nemám žádnou průpravu v nějakém uměleckém oboru. Mám dobrou představivost, nebojím se hlubin, umím se vcítit i vyciťovat – což je ovšem vlastnost s podílem obou základních elementů.
  Se vzdušným živlem jsem trošku na nože. Snažím se jej dovést k větší dokonalosti a mít jej ráda, ale ne vždy se mi to daří. Nemám v lásce rozumování, rozum ani racionalizaci, nemám ráda vzdušnou nezávaznost a povrchnost a nerada štěpím situace na vztahy či důvody – přesto se u některé z těchto činností leckdy přistihnu. Vím, že musím umět skládat souvislosti za sebe, že je třeba najít mezi vizemi vztahy. Co asi nikdy nenapravím, je chybějící představivost a slabá schopnost konstrukce. Vzduch mi připadá zmatený a nepřehledný.
  Zemi mám ráda pro její pevnost. Tu můj oheň potřebuje pro své ho-ření. Země je záhadný, neprobádaný element, a tím mne přitahuje. Na druhou stranu je ale mnohdy svazující – především materiálními vztahy, s nimiž jsem byla vždy na štíru. I tady mám tudíž jisté rezervy, na nichž bych měla zapracovat.

  Co se mých bližních týče, jsou nablízku lidé všeho živlu. Snad je dáno civilizací, snad mou trošku odsuzující reakcí, že okolo sebe nalézám nejvíce vzdušných, tj. nezodpovědných a přelétavých lidí bez vlastních postojů, cílů i idejí. Při podrobnějším prozkoumání se ale i tito lidé mnohdy živlově dobarví.
  Můj kamarád M. se mi zdá být povahy vodně-ohnivé. Je trošku více závislý a málo podnikavý, žije si ve svém světě a topí se občas v alkoholu. Jinak je to ale originální člověk, který čeká na příležitost, při níž bude bojovat o své ideje.
  Kamarádka R. je vodní povahy s příměsí země. Je netečná jak tichá vodní hladina, někdy se ale projevuje závisle. Při tom je neobvykle praktická a zodpovědná.
  Mh, jiný kamarád, je krásnou směsicí vzduchu a ohně. Rád se pře, neustále tvoří nějaké situace, v nichž může společníky trumfovat. Používá při tom hlavně sloví argumenty.
  Podobně je a tom můj partner – je to vzdušný rozumář bez pevného zakotvení, ale někdy vybuchne jeho vnitřní oheň do nebývalé síly – dlužno poznamenat, že často jen jako reakce na podnět.
  Převážně vzdušná se mi zdá být i kamarádka P. Stále rozebírá vztahy, ve všem se vrtá a řeší nějaké lidi – její voda je znát i v uměleckém citu a fantazijních představách.
  Mezi zemské lidi bych zařadila moji maminku. Je pečlivá a často se drží příliš zkrátka. Její oheň proto nespokojeně brumlá, často na druhé lidi. Tatínka mám vzdušně-zemského, babička byla vodní a stejně tak druhá babička, která zemřela právě v den, kdy jsem za-čala psát tuto práci.

  Někdy lze druhé velmi těžko posoudit, neboť na nich shledáváme své vlastní představy, jako kdyby byli jejich nosiči. Hodnocení druhých vyjdou povrchně a zkresleně, a to platí pro hodnocení živlové stejně jako pro kterékoliv jiné. Spolehlivěji živlově zařadit můžeme jen ty, které známe dobře a současně na ně nemáme žádné osobní nároky. Také je třeba počítat, že se každý člověk mění a vyvíjí, proto může být ošidné opatřit jej nějakou živlovou nálepkou. Cílem životní cesty by mělo být dosáhnout rovnováhy živlů, jak napovídá archetypická čtvernost a symboly, které se k ní váží.
  Daleko spolehlivější je posuzovat určitého člověka jen v kontextu určité situace, čili zjistit, jaký je jeho momentálně převažující živel. Tím se pozorovatel nezaplétá do osobních vztahů a hodnocení, ale zároveň získává praktický přehled o dění okolo sebe i o odrazech, které sám vrhá.


  Rovnováha živlů

  Jako má pyramida čtyři strany a jeden vrchol, tak má i vnitřní síla člověka oporu ve čtyřech živlech. Pyramidu pokládám za lepší vyjádření živlové rovnováhy, než pentagram, který připouští dualitu.
  Živly jsou dynamické prvky. Dosaženou rovnováhu je potřeba udržovat a upevňovat, nebo přinejmenším čas od času zkontrolovat, zda nedošlo k jejímu porušení. Přítomná práce vzniká právě z uvedených pohnutek.
  Živlovou rovnováhou, stejně jako živlovou magií, jsem se už zabývala, a to přibližně v roce 1983, kdy jsem o téma jenom zavadila, a pak v letech přibl. 1993 – 1996, kdy jsme společně se Soror E.Q.A. zpracovaly působení a projevy živlů.


  Praktické činnosti živlové magie

  Od počátku uváděného období jsem se věnovala živlům po teoretické stránce. Zabývala jsem se 40 malými arkány tarotu. Karty, které jsem zpracovala a popsala dříve, jsem si znovu prošla, pro ostatní jsem vytvořila nový popis. Poté jsem se zabývala dvorními kartami. Tuto práci pokládám za zvláště přínosnou, protože mi dala jednak širší pochopení živlů a jednak hlubší vhled do symboliky padesáti šesti malých arkán.
  Ze zbylých, náhodně se objevivších a nepoužitých materiálů jsem začala tvořit komerčně (=jednoduše) zaměřenou knihu, spíše spisek, o živlové magii.


  Mentální magie

 • Cvičení spojené s představami živlů, jež působí na smysly, tělo, mysl. Cvičím občasně.
 • Představa pobytu v živlových prostředích. Toto cvičení jsem rozvinula o představu pobytu v prostředí živlu, který je ovlivňován dalším živlem. Tím jsem získala 16 prostředí. Nápad se opírá o významy 16 dvorních karet tarotu. Cvičím občasně.
 • Představa vysílání živlu. Toto cvičení chce ještě dotáhnout do větší dokonalosti, zatím jsem cvičila málo.

  Nějakou dobu vedu pracovní spor s jednou osobou. Ke zvládnutí i ovlivnění tohoto sporu jsem použila živlové mentální živlové magie. Představu situace jsem si výtvarně zpracovala a nadále ji dokončuji, kdykoli je potřeba. Využívám ohnivého elementu.
  Spor se zatím vyvíjí žádaným směrem, ale ještě nijak nedopadl. Proto nemohou učinit závěr o úspěšnosti činu.


  Rituální magie

 • Cvičení středního pilíře. Snažím se je cvičit pravidelně a kromě všech tří sloupů Stromu si představuji a pojmenovávám i jednotlivé sefiry, umístění živlů v sefirách a vládnoucí mocnosti. Cvičím často.
 • Pentagramový rituál provádím ve dvou verzích – jednak v klasické, jednak v podobě tzv. karugu podle doporučení J. Kariky. Cvičím ob-časně.

  13.7.2004 mezi 23.30 a 0.15 následujícího dne jsme v Novém Jimramo-vě společně se Soror E.Q.A. evokovaly ve volné přírodě element země. Při konstrukci rituálu jsme vyšly z materiálů řádu Golden Down, které byly uveřejněny po přepracování amerického New Golden Down v českém jazyce. Protože nejsme vázány slibem k tomuto řádu, rituál jsme ještě mírně upravily a rozšířily jsme počet volaných božstev tak, abychom postihli větší mytologický okruh.
  Rituál budeme ještě opakovat a vybrušovat jeho provedení.

  Další vzývání byla jen zkráceného charakteru a obracela se ke všem elementům, především k zemi a ohni. Mentálně rituální cvičení se taktéž držela především živlu země.


  Plán

  Do roka, tzn. do podzimu 2005, bych ráda vyrovnala všechny čtyři elementy. Zatím se mi nedostává jistoty ve spojení s vládci živlů a dohody s nimi.

 •  
  září 2004
  

  (c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz