Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Živly výtvarně
E.Q.A.

Podoba práce o působení živlů v osobním životě a okolí doznala v průběhu sledování podstatných změn. V počátku jsem začala přiřazovat jednotlivé povahové vlastnosti a situace jednotlivým živlům. Avšak toto se ukázalo jako slepá cesta. Málokterá situace je vyjádřením čisté podoby živlu a tudíž přiřazení k němu by bylo značně povrchní.

Další analýza vlastností a situací se skládala z hledání příčiny - čili toho, co je na pozadí daného jevu a jeho následkem - tzn.projevenou reakcí. U tohoto přiřazování docházelo k velké nepřehlednosti, už jen proto, že za každým činem se dá najít pohnutka, která je rozdílná od výsledné reakce. Toto bádání se tedy také ukázalo jako neplodné a k ničemu nevedlo. Snad jen k většímu vyjasnění si vnitřních pohnutek k činům, které byly v rozporu s vnějším projevem. Používala jsem tarotových karet, 16 dvorních karet. Nevěděla jsem však, jak tyto záznamy dále zpracovat.

Jako inspirace ke konečné podobě práce mě přivedla potřeba zpodobnění určitého aspektu bohyně Pachet. Sama sebe považuji za člověka, který se snáze vyjadřuje výtvarnými prostředky a tato cesta se pro mě ukázala jako pravá.

Tváře živlů, které jsem vytvořila nesou pouze některé jejich vlastnosti, se kterými se u sebe setkávám. Nelze je všechny zachytit v jedné tváři živlu. Musela jsem si určit, co chci zachytit, které aspekty živlů dle provedených pozorování u sebe pokládám za dominantní. O některých dalších se zmiňuji v krátkém doprovodném textu u každého živlu. Při komentářích tváří jsem použila vyprávění v 3 osobě č.j..Základem pro ztvárnění určitých vlastností živlů je moje tvář. Jako jeden z osobních rysů jsem ponechala zelenou barvu svých očí, které jsou výrazem osobního pohledu.Zvolila jsem techniku kašírování, kterou jsem použila na sádrový odlitek své tváře. Svou podobu získaly pomocí temperových barev a svého zvýraznění dosáhly bezbarvým lakem.
Tváře jsem vytvořila v období května až srpna 2004.


Pozorované působení živlů

Shrnu -li jak vnímám působení živlů v sledovaném období ve svém okolí, budu jej považovat za převážně vzdušně zemské. Z této kombinace vychází také mnoho konfliktů, které se v okolním světě projevují a jak je vnímám. Jsou to jednak myšlenkové konstrukce, úniky do virtuálních světů a neschopnost komunikace na různých úrovních (od sledovaných osobních konfliktů a postojů, přes vládní až k mezinárodním). Stačí sledovat dění v mediích. Nelze opomenout také výskyt mimořádného počtu vzdušných jevů - i na území naší republiky - což je oproti převaze působení vodního živlu z minulých let patrné.

Jako další živel, který považuji za převažující v této době je živel země. Obecně se zvyšuje pocit nestability v základních životních podmínkách a nejistoty při jejich zajišťování,ohrožení a ztráty identity. Zvyšuje se lhostejnost, pasivita a rezignace k jevům ve společnosti. To vše nabývá významnějších rysů zvláště se vstupem do EU. Opět musím připomenout zvyšující se počet sopečných erupcí.Tváře živlů


Tvář ohněK vytvoření této tváře jsem byla inspirována aspektem bohyně Pachet. Její tvář je odměřená, bez emocí a v těchto neproniknutelných rysech je skryta vznešenost, sexualita a neosobnost jejích činů. Veškeré konání je čisté, nezbarveno žádným osobním pohledem a hnutím. Z tohoto důvodu se její chování může jevit jako kruté, chladné a výbušné.Nejsem Pachet, ale její obraz mě vedl. Výbušnost, vznětlivost i razance jednání tváři není cizí a stále se s jí učí zušlechťovat. Je intuitivní, tvořivá, což je jedena z jejich základních potřeb. Vnitřní síla je značná a vytrvalá, ač se na povrchu může jevit jako málo průrazná. Její silou je chtít.Tvář vodyJejí zavřené oči jsou výrazem pohledu obráceného do hlubin jejího nitra. Je jí vlastní introverze, empatie i schopnost vnímání pohybů pod povrchem. Na první pohled se zdá tichá, zasněná a netečná, avšak pod povrchem je svět nebývalých tvarů a dějů, které stoupají k hladině, na níž zanechávají svou stopu. Svou tvořivost vyjadřuje snáze beze slov, je jí blízká výtvarná stránka projevu Oblastí, kde je co zlepšovat je však emocionalita a přecitlivělosti, kterou se leckdy nechá zaplavit a pohltit.
Její silou je - odvážit se.Tvář vzduchuPředstavuje neustálý pohyb, pronikání, neklid a štěpení, avšak také i schopnost úvahy. Ve svých ostrých tvarech a přímých liniích je jako ostrá zbraň skryto zbytečné rozumování a hledání důvodů, které leckdy zasahují vše kolem sebe. Její dech i pohled jsou však také schopny proniknout pod povrch věcí, kde k sobě vážou jednotlivé stavební kameny. Avšak oblast prezentace jejich výsledku, komunikace a společenské aktivity mají mnoho rezerv, kde je co zdokonalovat.
Její silou je chtít.Tvář zeměJejí pohled je mírný, klidný a vyčkávající, přesto je soustředěný k zemi, kterou spravuje. Je si vědoma své síly a schopnosti přetvářet věci kolem sebe, vytvářet stabilitu, zázemí i podmínky k růstu jak svému tak i okolí. Umí si poradit v situacích, kdy je třeba improvizovat, nebo převést do hmotné podoby nový nápad. Je manuálně zručná v mnoha oblastech. Jako tíži země může vnímat stereotyp a hmotné podmínky, do kterých změny vnikají pouze pomalu.
Její silou je mlčet.
 
říjen 2004


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz