Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 2. kapitola, verše 26 - 44, Hemet Necer

26./92 Já jsem tajný had, stočený a připravený vyrazit: v mých záhybech je radost. Vztyčím-li hlavu, já a má Nuit jsme jedno. Svěsím-li hlavu a uštknu, pak je rozkoš na zemi a já a ta země jsme jedno.
Kundalini-hadí síla, základní forma Hadita. Hadit, není-li nalezen, bloudí jako slepá síla a žene mysl do proč a protože( analýza), což se stává peklem=mísou plnou červů. Mísa je nádoba duše, červi-protiklad-mnohost(jedinný červ=Hadit). Pokud není cíl, vše se roztříští do šířky. Hadit se jeví ve fyzickém světě jako magická síla jednat. Jedna myšlenka, vůle, cíl-magická přísaha. Jsme schopni kráčet vzpřímeně. Neobklopovat se zbytečnostma( majetek, vztahy, zbyteční lidé). Tříštění energie-snaha být někým jiným než kým jsem. Hadit je stále v pohybu, nic nevlastní. Když se zastavíme, začínáme chtít vlastnit. Vlastnictvím nabýváme pocit falešné důvěry a bezpečí. Vlastnictví oslabuje.
Radost, schopnost otevřít se prožitku. Hadit tuto schopnost dává.
Had stočený okolo pramene, plamen, který neumírá je zdrojem nebo pramenem-proudění energie( trubka-proudí energie sem i tam). Dva pohyby -z neprojeveného do projeveného a obráceně.


Svěsím-li hlavu a uštknu – předání nebeských vlivů(nositelé Pravé Vůle). Pro zemi to znamená něco dobrého.
Červ dobyvatel – vrchol temnoty. Vědomí červa, stav jako na Saturnu. Je věčný, neumírá, nezná pojem konečnosti. Zcela odlišná forma bytí. Zcela odlišná forma bytí. S těmito silami není radno si zahrávat.
Červ i Hadit jsou v neustálém pohybu, jsou tvořivými silami, které jsou pevné sami o sobě a díky nim jsme schopni spojení s celkem.
Tříštění sil Hadita je spojováno s mísou plnou červů=KU. Uspokojování smyslů a pudů stává se prostopášností.
Prostopášnost- tříštění sexuální energie bez přítomnosti vědomí.
KU – uvolňují prostopášní lidé. Ku spjaty s Kalas. Kalas jsou barvy Hadita, jsou také jedy bohyně. Jedy bohyně jsou její krví. Být otráven jedem bohyně, značí přijmout její krev a získat podíl na jejím vědomí.
Kalas – čas, lunární číslice.
Kálí – bohyně času.
Červi pracují na zkaženém, tím se podílí na transformaci hmoty a jsou silami Choronzona, pána formy a démona chaosu.
Barvy Hadita – Chesed, Tiferet, Gebura, Necah, Jesod, chybí Hod- Merkur, obsahuje v sobě racionální prvek. Hadit není slučitelný s rozumem, s racionálním myšlením, s kauzalitou.
Kruhovým pohybem získáváme magickou energii, kterou jsme napojeni na zdroj.

27./93 Veliké nebezpečí skrývá se ve mně: neboť kdo neporozumí těmto runám, velmi pochybí. Upadne do pekla zvaného Protože a tam bude uštván psy Rozumu.
93 – AGAPE, LAŠTAL
Veliké nebezpečí skrývá se v touze vlastnit Hadita. Vlastnění jej svazuje, z červa dělá mísu plnou červů. Místo vertikálního pohybu se energie rozprostře do šířky. Nerozpoznané síly Hadita se tříští do všech stran. Roztříštěnou sílu Hadita lze sjednotit. Roztříštěnost – analýza -zavření se v domě. Nikdo nemůže k nám, ale ani my nemůžeme ven. Omezení – slovo hříchu je omezení.
Červ přebývá v podzemí – jsou zde jen dva rozměry( není zde pohyb).Sokol( Horus), musí najít svou rovnováhu za letu a ve svých křídlech. Myšlenka, je-li pravdivá, opravdová, věří-li jí člověk, čili je v souladu s Pravou Vůlí, nemusí a nesmí současně hledat oporu v argumentech. Je třeba odvahy a vytrvalosti. Zaujetí stanoviska vytváří vazbu na čas. Žití ve vztazích – vztahy jsou lidem oporou, čili zapřičiňují nesvobopdu a mění červa v mísu plnou červů.
Uštknutí Haditem/hadem = získání Pravé Vůle. Had je připraven oplodnit zemi tím, že uštkne, do země/těla, vnikne jed.
Jed – něco, co není zemi vlastní, ještě v temném stavu – ještě neosvětleném. Člověk je ještě do šířky a neví co má dělat. Chybí mu jedinný bod.
Člověk musí přijmout jed bohyně, který je její krví a je nositelem vědomí. Ten, který není uštknut, postrádá vyšší cíl, vyšší myšlenku – není otráven. Těžko bude poznávat svou Pravou Vůli, natož aby ji nějakým způsobem naplnil. Bude mu vládnout rozum – Peklo, Protože.

28./94 Prokleto budiž Protože a jeho pokolení!
Protože – učinit rozum vládcem celé mysli a tím pádem celá mysl stojí. Rozum je ošidný, pravdu nemá nikdo, je to barová tanečnice, která každému tančí jinak.
Člověk obléká role, obhajuje stanoviska, která vůbec nezastává. Smysl to nemá žádný, nikam to nevede. Věci má člověk dělat s radostí a mají jej bavit.
Mysl člověka je měřitelná, duše nikoli. Pastí mysli je to, že sami sebe identifikujeme s obsahem svých myšlenek, pocitů a myslíme si, že toto jsme my. Člověk si zakládá na své individualitě, je vháněn do izolace, ztrácí kontakt s celkem.
Proč a protože je absurdní, snaží se zdůvodnit existenci protikladů, což zdůvodnit nejde. Rozum pouze interpretuje skutečnost, nepřidá nic do poznání. Rozum jsme učinili vládcem své mysli a neumíme bez něj být.
Pravda je jasná a jednoduchá, nepotřebuje vysvětlení, jen otevřenost. Hvězda zůstává na svém orbitu, nepotřebuje k tomu důvody.

29./95 Ať je Protože na věky prokleto!
Ten, kdo zůstává v rozumu, se přestává vyvíjet. Věci se dějí, vše se nedá vysvětlit. Vysvětlováním mlžíme a skrýváme své skutečné pohnutky.

30./96 Jestliže se vůle zastaví a křičí Proč, vzývá Protože, pak se vůle zastaví @ nedělá nic.
Ovlivnitelní lidé nemají cíl. Když se člověk rozhodne – stát za svým rozhodnutím. Dodržení vlastního rozhodnutí dodává sílu.
Mysl člověka je zahlcena protichůdnými postoji. Vůle je však jen jedna a ta se neptá a nemusí nic obhajovat a vysvětlovat.
Mysl se musí sjednotit, přes cestu Zain se vrací zpět do Tiferetu. Mysl má k dispozici 6 prvků, 4. –10. sefiru. Z 6ti prvků běží informace k Porozumění – Bína, a ta vyšle informaci Vůli. Vůle vyšle svůj požadavek na to, co je třeba udělat. Je přítomno Porozumění, není potřeba ovládat nebo manipulovat. Existuje zde soulad mezi Vůlí, která je vlastně vyjádřením slova a mysli. Jestliže se Vůle zastaví, informace nejdou přes Porozumění, dochází k anarchii, protichůdným tendencím, Vůle už není provázena Rozhodnutím, žádá si vysvětlení a tím se ocitá v pekle Protože. Člověk není schopen se rozhodnout, protože nepochopil.

31./97 Jestliže se Moc ptá proč, pak je Moc bezmocná.
Základní přirozeností i touhou člověka je naplnit svou Pravou Vůli. Jednat podle ní. Jestliže se k něčemu jednou rozhodnu, tak už o tom nepřemýšlím, protože tím ztrácím velmi mnoho energie. Nebudu své rozhodnutí rozumově zdůvodňovat. Obranné reakce, popření, racionalizace, potlačení, projekce – všechno to jsou obrany rozumu, který si stanovil, že možné je jen to, co chápe.
Vůle je oslabena a zmatena výklady, důvody,, rozumovou objektivností, nejednotou. Mysl je třeba ukáznit prostřednictvím Binah.
Líní lidé, žijící na okraji společnosti – alkoholici, neschopní, neúspěšní, tzv. sociálně slabí.

32./98 A také důvod je lež: neboť existuje faktor nekonečný & neznámý: & všechna jejich slova jsou zvrácenou moudrostí.
Důvod je funkcí rozumu, ale Universum není totožno s rozumem. Rozum je pouze malou součástí Universa.
Zvrácená moudrost – zdánlivě pochopitelná a logická rozumová opodstatnění, to co chceme okecat. Lidé obvykle nemají přístup k Pravé Vůli, proto růst rozumu a důvěra v rozum.
Faktor nekonečný @ neznámý – něco, co je nad lineárním světem.

33./99 Dosti Protože! Ať je prokleto jako pes!
Člověk je uštván – vysvětluje a vysvětluje. Dog – God.
Šakal – Set. Anubis – psovitá šelma.

34./100 Ale ty, ó můj lide, povstaň & probuď se!
100 – LUNA, bloudění, hledání, iluze.
Můj lide – ti, kdo přijali Hadita nebo jsou k tomu ochotni. Žití v rozumu – zdržovat se, stagnovat.
Povstaň – uvědom si svoji sílu a své možnosti. Napřímení – vertikála – člověk získává nadhled nad svým prostředím, nad vztahy ve kterých žije, vymaňuje se ze závislostí. Přestává být na úrovni těchto vztahů.
Probuď se – když se člověk napřímí, dosáhne nahoru na Hadita. Uvolňuje mysl, Hadit může vstoupit a probudit člověka.

35./101 Rituály provádějte správně s radostí & krásou!
Rituál – oslava tance, víření, věčnosti. Hvězdy jsou velkou republikou, atomy a molekuly jsou malou republikou, lidé jsou střední republikou.
Víření – lidé by měli být také stále tančící - vířící.

36./102 Toto jsou rituály živlů a slavnosti těchto časů.
Rituál energii vytváří, slavnost ji spotřebovává.
Slavnost je pro všechny, nevyžaduje znalosti, přípravu, sebeovládání. Neřídí se žádnými pravidly. Je to exoterní záležitost, jež nemusí být vědomá a váže se především k profáním lidem, jimž předává zkušenost posvátna, jíž by jinak nebyli schopni.
Prázdní lidé – opíjení, mámení jinými prostředky, bez posvátného účelu.
Rituál je pro vyvolené, zasvěcené. Rituál vyžaduje přípravu, teoretické znalosti, praktické dovednosti, výcvik a zasvěcení. Má pravidla. Rituál je vědomý, esoterní a jím dáváme něco nejen sobě, ale i druhým. Jím se člověk spojuje s Vyšším nebo dokonce s Nejvyšším. Zvýšení extáze, vystoupení mimo ego – postavení se před probuzením.
Posiluje se egregor a upevňuje myšlenka. Využívání energie profáních.
Slavnosti těchto časů, slavnosti vhodné pro tento čas.

37./103 Slavnost k první noci Proroka a jeho Nevěsty!
12.srpna – sňatek A.C. s první ženou Rosou, s jejíž pomocí přijal AL. Počátek nového času a Proroka nového času.
Rituál lidi spojuje víc než slavnost.

38./104 Slavnost ke třem dnům sepisování Knihy Zákona.
Přijetí Knihy Zákona – 8., 9., 10. dubna.

39./105 Slavnost pro Tahutiho a dítě Proroka – tajemství, ó Proroku!
Tato slavnost je tajemstvím, není určena pro každého( jen pro zasvěcené?), není ještě jasné co se bude slavit.
Tahuti – Thoth.

40./106 Slavnost k Nejvyššímu rituálu a slavnost za Rovnodennost Bohů.
K Nejvyššímu rituálu je potřeba zajistit silný egregor, využití energie profáních.
Slavit každou rovnodennost.
Jarní rovnodennost = invokace Hora(20.3.) – Rovnodennost Bohů.

41./107 Slavnost za oheň a slavnost za vodu: slavnost za život a ještě větší slavnost za smrt!
Slavnost ohně a vody – oslava plodnosti.
Oslava narozenin, ale měli bychom slavit i smrt.

42./108 Každodenní slavnost ve vašich srdcích v radosti z mého nadšení!
Slavnost patřící oslavě Hadita.

43./109 Každou noc slavnost zasvěcená Nu a potěšení z nejvyšší rozkoše!
Oslavit to, že bdíme, ale i to, že spíme. Spánek symbol nebytí – návrat k naší matce Nuit.

44./110 Arci! slavnost! plesejte! není žádné hrůzy na onom světě. Je rozplynutí a věčná extáze v polibcích Nu.
Radujte se beze strachu, smrt je jen rozpuštěním, sjednocením Hadit a Nuit, ego+vše, jod+alef(10+1=11, Abrahadabra, 5+6). Je lepší se do všeho pustit než zrezivět.
 
říjen 2004


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz