Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 2. kapitola, verše 1 - 25, Uria Sophia

Vycházím z celkového číslování: Verš 1. druhé kapitoly je 67. veršem celé knihy.

II/67 Dva prvky - jeden v druhém. Vědomí je ukryto v nevědomí.

II/68 Nové informace - Hadit je obsažen v Nuit, je její součástí - doplňkem. Kabs je Hadit - Kabs je v Khu KZ 1/8.

II/69 Hadit je vždy středem - pohybuje se, Nuit je je rozprostřená.

II/70 Hadit je poznávající /subjekt/, Nuit je poznávané /objektSkrze Hadita se poznává Nuit.

II/71 Pravidla starého Aeonu jsou již neplatná, je nastolen nový rozměr vnímání.


II/72 Hadit je podstata - plamen každého člověka je to oživující princip, v jádru každé hvězdy -opět možnosti, které by bez Hadita nebyly možnostmi. Bez Hadita není života, nic by nebylo projevené.
Člověk- individualita, jádro hvězdy - kolektivní podstata. Pokud člověk pozná svého Hadita - ztrácí ego ..nadto i smrt...pro tohoto šťastlivce už ego není důležité.

II/73 Hadit má v v sobě oba aspekty: \Heru-pa-kraata - tvořřtele i Ra-Hoor-Khuita -ničitele /mág a exorcista/- je obojí v jednom, ale nejedná se o protiklady.
Náprava kola a kosíka v kruhu - jedná se zdánlivě o věci nepohyblivé, aie přesto je Hadit ten, kdo přichází. Svojí částí Ra-Hoor-Khuita se projevuje pohybem a získává další rozměr.

II/74 Opětné upozornění na dva aspekty Hadita. Pokudněkdo uctívá jeden aspekt Hadita, zároveň uctívá i druhý. Hadit nemůže být uctíván, protože on svojí formou projevu uctívá Nuit.

II/75 Existence je ryzí radost - za předpokladu, že tuto existenci prožívá ten, kdo zároveň uskutečňuje PV.
Chmury a stíny jsou jen pomíjivé, dvourozměrné, nejsou oživené, brzy zanikají. Potom zůstává jen to"pravé!.
Ryzí radost se snoubí s PV...II/75 neboli verš 9 Vizte mé světlo..„vylévané světlo rovněž obsahuje PV verš 9 I. kap.

II/76 Pokáráni AC, že odmítá sdělení, které je mu diktováno.

II/77 AC se bránil psát, dělal co nechtěl. Pořad, č.II - mag.expanze, propojeni V + NV Mohlo by se vztahovat k ...já jsem silnější

II/78 Verš 12 navazuje na II, v AC na okamžik jedná pouze to božské Hadit 11+1 = 12 11 jako NV+V, 1 jako projev Hadita

II/79 Ještě patří k verši předchozímu. AC byl Haditem a jím samotným , došlo K propojení.

II/80 Dost již posvátných informaci pro lidstvo, které stejně nepochopilo. Rozhodnuti Ke zkáze lidstva .
80 pé ATU Věž - zkáza oslněnín, spálením? Lidstvo není připraveno na to, co bylo v Božím plánu.
Verš 14 + 80 = 94 90 cade Císař 4dalet Císařovna
Císařovna - pasivní princip, Císař- aktivní princip - oba udržují rovnováhu Universa,
Mohlo by však dojit k vychýlení? Císařovna navíc „střeží" vchod do nebeského, ...zahalena svatyně...

II/81 Jsem dokonalý, jsouc Nic - mám vše a spoustu podob . Jsem i nejsem. Pro ty co žijí v jednotě /blázni 0 /Jsem č. 9- tet- jsem ukryt v jakékoliv podobě dělohy. Č. devět je též dokonalé číslo a Hadit je dokonalý. Pro moudré jsem 8 a jednou v osmě. 8 jako nekonečno Nuit, 1 Hadit.
Císařovna a Císař ke mně nepatří - udržují rovnováhu od Berija až po Asija OB a OD. Hadit má v sobě své dva aspekty.
81 8+1 osma je živoucí /potencionalita/ nižádným jsem/zatím neprojevený/

II/82 Já jsem Císařovna - skrze mne /Hadit může být branou/je přístup k nebeskému. ...Já jsem ta cesta, pravda a život... v předchozím Aeonu to byl Kristus. <^
Hierofant - ukazuje směr a moudrost pro Nový aeon /Hor/ Takže II, jakož i má nevěsta je II /Nuit/.

II/83 Verš 17 a zároveň 83 = 100 Qof Luna
Ve stavu významu ATU Luna se nachází lidstvo. Neznají Hadita. Je zde výzva k lidu, zároveň varování, pokud lidé žiji pouze v iluzi. Vždyť 100 tze změnit na 1 !!!!!!

II/84 Je dán ještě větší důraz na vážnost stavu situace lidstva, varováni přešlo ve tvrdé konstatování.
jsou mrtvi tito bližní - nežijí naplňujícím životem, pouze živoří, plouži se jako stíny. Pouze ti, kteří našli Hadita a PV.

Il/85 Božství se nemůže projevit u člověka, který žije v nesouladu s bož. zákony.Jen ti s nejvyšším vědomím poznají pravou radost bytí.
II/20 Jen Ti, kteří usilují o hledání svého Hadita - či božské podstaty, která je klíčem ke všemu - Ti patří k nám.

II/21 Pokračování předchozího verše, Ti silní a krásní se vyčleňují od neschopných, kteří nejsou schopni vnímat /citu nemaji/ to podstané, tzn. zákon a radost světa, jsou zajatci času.
Ti, co uskutečňují zákon jsou nazývání králi - Ti nezemřou, ví že vše je pomíjivé, vázáno časem, věčná je jen duše /přebývání v pravé extázi/.

II/22 Hadit se představuje jako had, neboli představuje pohyb, protože sám je pohyblivý.Jedině projevením se z Nuit může dát pozbání , rozkoš a svatozář.
Od verše II/l až II/22 se Hadit představuje v různých podobách a právě tak se představuje v I/l až I/22 Nuit, je to vzestupně a ve verších 22 představení vrcholí.

I/22 ....bude nám sděleno tajné jméno až mi pozná
II/22 ...dává poznání
Prostřednictvím Hadita-Hada má člověk žít dle své vůle, ale zároveňdle svého svědomí, jen tak může
poznat život se vším.

II/23 Hadit si uvědomuje sám sebe mimo lůno Nuit, jinak by nemohlo dojít k uvědomění.
...jsem osamělý....i poustevník je zdánlivě osamělý.

II/24 Poustevník - jod, prvotní božský projev, také kapka, jiskra - Hadit.
Hadit se ztotožňuje s Poustevníkem, který ví o svém vnitřním světle.

Ženské bestie - ATU XI. tet- děloha, nižší podoba Nuit a nebo tet - jako had čili Hadit.
v ATU XI. je síla, která rozproudí vnitřní jiskru a dojde k potlačení ega, tím je napovrch vyneseno to důležité.....radost milionkrát větší....

II/25 Rozdělení lidí na dvě skupiny. Vyvolení - hledají svého Hadita.Lidé - bez zájmu o božství, dva tábory protikladů.
 
říjen 2004


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz