Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Flamel Nicolas (1330-1418)

Nicolas Flamel se narodil v městečku Pontois v Isle de France roku 1330. Pracoval jako veřejný písař a později jako notář. Pracoval v kanceláři poblíž Hřbitova neviňátek a později v kanceláři u kostela Saint-Jacques de la Boucherie. Zde byl také pohřben. Ve své kanceláři – dílně si po smrti svých rodičů vydělával opisováním knih, listin a rukopisů.
Údajně v roce 1357 zakoupil od neznámého muže za dva floriny podivnou knihu s ještě podivnějšími znaky. Listy knihy byly z jemné kůry velmi mladých stromů. Vázaná byla v měděných pozlacených deskách. Dílo obsahovalo dvakrát sedm listů. Každý sedmý nebyl popsán, ale skvostně pomalován.Texty nebyly psány latinkou, ale jazykem, který byl naprosto nesrozumitelný. Možná, že se jednalo o řečtinu, nebo jiný starý jazyk, který Nicolas Flamel neovládal. Nic nedávalo smysl. Z titulu knihy vyplývalo, že autorem díla je Žid Abrahám, kníže, kněz, levita, astrolog a filosof.

Dvacet jedna let strávil Nicolas Flamel marnými pokusy knize porozumět. Rozhodl se tedy vydat se na pouť do Compostelly ve Španělsku, aby zde naše vysvětlení obrazů z knihy Abrahama Žida. Na zpáteční cestě, roku 1378, se v Léonu seznámil se znalcem kabaly, který rozpoznal, že se jedná o spis Eš mezaref rabi Abrahama. Se svým přítelem, židovským učencem mistrem Canchem se vydali do Paříže, aby znovu začali pracovat na alchymických pokusech. Mistr Cancha však v Orléansu onemocněl a zemřel, ale stačil N. Flamela zasvětit do tajů Velkého díla. Po návratu do Paříže ještě strávil další tři roky pokusy, než své dílo zdárně dokončil a jeho další alchymické operace vedly k úspěchům.
Nicolas Flamel velmi miloval svou manželku Perrenellu. S její pomocí, jak sám zaznamenal, okolo poledne v pondělí 17. ledna 1382 dosáhl transmutace jejímž výsledkem bylo ryzí stříbro. Velké dílo dokončil v tomtéž roce 25. dubna. Podle návodu knihy získal ryzí zlato. Flamelovi v transmutacích pokračovali a nabyli velkého majetku. Flamel založil v Paříži nemocnice, kosteli a kaple. Milodary z jeho jmění byly vypláceny ještě roku 1742.
Perrennelle zemřela roku 1397 nebo 1404, uvádí se i rok 1413 a byla pohřbena na Hřbitově neviňátek. Jiná verze uvádí, že smrt své ženy Flamel pouze předstíral, aby zmizel z očí mocným odjel do Švýcarska a poté do Indie. Roku 1705 byli údajně manželé Flamelovi viděni uzbeckým dervišem, roku 1715 viděl kdosi Flamela a Perronellu ve Východní Indii a roku 1761 se měli účastnit představení v pařížské Opeře.
Některé zdroje uvádějí, že židovská kniha nebyla o alchymii, ale byla návodem k nalezení pokladů, které ukryli Židé vyhnaní z Francie. Jiní uvádějí, že Flamel zbohatl při rabování židovských ghet. Jiná verze říká, že majetek Židů byl po jejich vyhnání z Francie králem zabaven. Flamel se jako písař dostal k mnoha dokumentům Židů z nichž bylo patrno mnoho podrobností o dlužnících. Těmto vyhrožoval udáním. A oni byli zdrojem jeho bohatství. Tato vysvětlení Flamelova zbohatnutí nejsou však historicky podložena.
 
20.5.2005, Azakare


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz