Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*

Učební materiály

Uč se hochu moudrým býti.... praví Učitel národů, který byl, mimochodem, Rosekrucián. Je to jenom pár maličkostí, na které by se nemělo zapomenout.
Jenomže
Se toho má moc a zapomíná pořád.


Aleister Crowley: Magie bez slz
Kapitola XLVI: Sobectví

Drahá Sestro, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Sobectví? Těší mě, že máš plno starostí s touto kostí, která je plná masa; jemné, šťavnaté maso, žádné z tvých Chlazených Argentinských nebo Canterburských jehněčích. Je to pánev, co víc; na ní svým způsobem stojí celá struktura etiky Thelémy. Je v tom však nebezpečí; tato otázka je pastí pro ušlechtilé, velkorysé a vysoce smýšlející. Nesobeckost, velký znak Mistra Chrámu, kvintesence jeho snažení; není s tím v rozporu nebo přímo v protikladu; je perfektně slučitelná (ne, měli bychom říct kamarádská?)
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz
Kapitola LXV: Člověk

Drahá Sestro, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Doufám, že jsem ti v předchozích dopisech poskytl alespoň nějakou představu o zasvěcené koncepci Makrokosmu, a také, že jsem jasně vysvětlil, proč musíme používat symbolický jazyk a proč je nutné vytvořit speciální abecedu jako základ pro naši konverzaci o Magick. Také jsem ti poskytl grafy této abecedy. Samozřejmě by to bylo nemotorné a těžkopádné dát všechny ty různé systémy symbolů na Strom života. Strom je opravdu základnou naší klasifikace a doufám, že už teď si dobře obeznámena s procesem představy všeho na patřičných větvích Stromu života. V posledním dopise mi děkuješ, že jsem ti vyjasnil zasvěcené učení o Universu; a teď velmi oprávněně požaduješ tak, a teď kde jsme my?
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz
Kapitola LXXX: Hazard života

Drahá Sestro, dělej co ty chceš, ať je cele zákon. V jednom nebo dvou – ne, myslím, že ve více, třech nebo čtyřech – dopisech za uplynulé měsíce omlouváš svou lenost jako nezbytnost ekonomické situace. Říkáš, že musíš mít běžnou práci, a stálý příjem. Mé nevinné dítě, tento druh Magick je docela jednoduchý. Vezmi si rohy zajíce 1: Řeknu ti, co s nimi dělat až je budeš mít.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 3
Kapitola III: Hieroglyfy. Život a jazyk nezbytně symbolický

Drahá Sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Velmi přirozená, tato tvá podrážděnost ve tvém posledním (dopise)! Píšeš: „Ale proč? Proč všechna tahle komplikovaná symbolika? Proč neříct rovnou, co myslíš? Jistě, v každém případě, je to záležitost komplikovaná – musíš si však nasazovat masku, abys byl srozumitelný? Znám tě dost dobře na to a vím, že mě neodbydeš nějakým pobožným nesmyslem o nevýslovném, o lidském jazyku, který je nedostatečný k odhalení takových Mystérií, o důležitosti vytvoření nového jazyka k vysvětlení nového myšlenkového systému; samozřejmě vím, že to tak musí být vykonáno v záležitosti chemie, vyšší matematiky, a tak nějak ve téměř všech technických předmětech; ale vnímám, že máš v záloze nějaké jiné, hlubší vysvětlení.
Pokračování >>>
 
Liber XXX Aerum (Liber 418) - 3. část

LIBER XXX AERUM
Vel Saecvli
Svb Figvra
CCCCXVIII

VIZE A HLAS
andělů vládnoucích
30 aethyrům
s komentářem
Mistra TherionaA.·. A.·. Publikace v třídě A B

Imprimatur:
D.D.S. 7x = 4x Praemonstrator
O.S.V. 6x = 5x Imperatior
N.S.F. 5x = 6x Cancellarius

Pracovní překlad jednotlivých aethyrů
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 2
Kapitola II: Potřebnost magie pro každého

Drahá Sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Rád od tebe slyším, že jsi spokojena s mým vysvětlením, co je Magie a na čem stojí její teorie. Je také potěšující slyšet, že jsi měla takový zájem a zbystřila si něco z té práce i ve světě; a co víc, bereš jako fakt, že tato zřejmě těžko srozumitelná a irelevantní informace má okamžitý dopad na tvůj dnešní osobní život. Přesto, nepřekvapila si mě. Měla ses ještě zeptat: „Proč bych měla studovat a věnovat svůj čas a energii k získání dovednosti ve Vědě a Umění Magie?
Pokračování >>>
 
O knize Kabala a kabalisté

Sborník Kabala a kabalisté přináší ucelený pohled na západní kabalistickou tradici, vysvětluje jednotlivé pojmy, pátrá po překrývání nauk v historii, podává vyčerpávající přehled o mystice písmen, poukazuje na úzké propojení nejen s magií, ale také s učením Thelémy.
Ke stažení zde.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 43
Kapitola XLIII: Svatý Anděl Strážný není Vyšší Já, ale objektivní individualita.

Drahá sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Při procházení několika nedávných dopisů vidím, že tvoje otázka ohledně Williama Gillette a Andělů byla skutečně rozžhavená dvojka. Držíš se syčení já, toho jemného já. Měla jsi na mysli nejen se informovat o sféře bytostí, kam andělé patří, ale také jestli jsou náchylní k nehodám, neštěstím a tak podobně.
Odpověď je taková, že to záleží na andělovi – pro účely tohoto dopisu, navrhuji používat slovo anděl pro všechny netělesné bytosti, od démonů po bohy – ve všech případech, jsou objektivními bytostmi; subjektivní anděl je rozdílný od snu jen nepodstatně.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 30
Kapitola XXX: Věříš v Boha?

Drahá Sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Jako obvykle, máš docela pravdu. Je to tak, probrali jsme toho mnoho o různých bozích, andělech, elfech a všeho možného1.
Ale Bůh s velkým "B" v jednotném čísle, to je úplně jiná liga2 - není to tak?
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 31
Kapitola XXXI: Náboženství – je Thelema nové náboženství?

Drahá sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

„Popsal bys svůj systém jako nové náboženství?“ Přiléhavá otázka, myslíš si.
Jestli by to mělo něco znamenat, to se musíme pokusit objasnit. Pravda, je to slogan A.´. A.´. „Technika vědy – cíl náboženství. Zde slovo „cíl“ a kontext pomůže definici. Musí to znamenat dosažení Vědění a Moci v duchovních záležitostech – nebo slova s tím spojená: jakmile se jednou zvolí fráze, začne se do toho rýpat! Přesto oba dva dokonale víme, co tím myslíme.
Pokračování >>>
 
Liber XXX Aerum (Liber 418) - 2. část

LIBER XXX AERUM
Vel Saecvli
Svb Figvra
CCCCXVIII

VIZE A HLAS
andělů vládnoucích
30 aethyrům
s komentářem
Mistra TherionaA.·. A.·. Publikace v třídě A B

Imprimatur:
D.D.S. 7x = 4x Praemonstrator
O.S.V. 6x = 5x Imperatior
N.S.F. 5x = 6x Cancellarius

Pracovní překlad hlavních částí díla
Pokračování >>>
 
Kniha Dzyan
Helena Petrovna Blavatská

Kniha Tajné nauky, jak ji ve známost uvedla Helena Blavatská, zakladatelka teosofie. Údajně se jedná o poselství tibetského původu a Blavatská jej získala nebo snad přijala vnuknutím po roce 1880 na svých cestách po světě.

Více o Blavatské.
Tajnou nauku a teosofii lze vnímat jako součást obrodného proudu a počítat je mezi zvěstovatele Nového aeonu.
Pokračování >>>
 
Liber XXX Aerum (Liber 418) - 1. část

LIBER XXX AERUM
Vel Saecvli
Svb Figvra
CCCCXVIII

VIZE A HLAS
andělů vládnoucích
30 aethyrům
s komentářem
Mistra TherionaA.·. A.·. Publikace v třídě A B

Imprimatur:
D.D.S. 7x = 4x Praemonstrator
O.S.V. 6x = 5x Imperatior
N.S.F. 5x = 6x Cancellarius


Pracovní překlad hlavních částí díla

Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí 5

Legendární tabulky 777, používané magickým řádem Golden Dawn třetí část. Tabulky pro nás překládá Vikete.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí 4

Legendární tabulky 777, používané magickým řádem Golden Dawn třetí část. Tabulky pro nás překládá Vikete.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí 3

Legendární tabulky 777, používané magickým řádem Golden Dawn třetí část. Tabulky pro nás překládá Vikete.
Pokračování >>>
 
Liber Samekh - komentář, část V.
Překlad Chiah

Další část komentáře k rituálu Liber Samekh. Tentokrát bez pdf, kousek mi chybí. Překládat Crowleyovy básně je nesnadné.
Příště.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí 2

Legendární tabulky 777, používané magickým řádem Golden Dawn -druhá část. Přeložila je pro nás Vikete.
Pokračování >>>
 
Liber Samekh - komentář, část IV.
Překlad Chiah

Další část komentáře k rituálu Liber Samekh. Přiložená pdf-verze je celá - od začátku komentáře až do nově přeloženého místa.
Pokračování >>>
 
Liber Samekh - komentář, část III.
Překlad Chiah

Další část komentáře k rituálu Liber Samekh. Tentokrát bez pdfka, ať stále neopakuji. Další kousek přidám zase s pdf-verzí.
Pokračování >>>
 
Vědomí a Kniha Zákona
Překlad Míša, redakce ChiahMagie není tvořena člověkem, je součástí člověka. Má své základy hluboko ve struktuře mozku, lidského těla, v nervovém systému a v jejich vztahu k člověkově abstraktnímu universu, mase myšlenek a řeči (matce myšlenek).

Jack Parsons, Svoboda je dvojsečný mečÚvod

Mnoho vědců dnes souhlasí, že vědomí je nějak asociováno s nervovým systémem, a to v názoru, že nervový systém je oblast, kde vědomí operuje, ve stejném smyslu jako se například elektromagnetické pole formuje okolo drátu vysokého napětí. Důležité je si uvědomit, že elektromagnetické pole není produktem drátu vysokého napětí, stejně tak nemůže být o vědomí uvažováno jako o produktu nervového systemu. Spíše se zdá, že vědomí potřebuje nervový system pro své vlastní projevení. Tudíž se dá říct, že mozek existuje ve vědomí, než že vědomí existuje v mozku. Proto je nutné povrchově zmínit anatomii mozku a nervového systemu před tím, než budeme pokračovat hlavní náplní této eseje. Nicméně před tím, než se začneme zabývat mozkem a nervovým systémem, zdá se nezbytné zmínit převažující akceptovaný názor (a podle autora eseje také nepřesný) o rozdělení mozku (domnívám se, že tím naráží na pravá versus levá mozková hemisféra a jejich oblast práce u tzv velkého mozku = obrázek poslední strana.. pozn Míša).
Pokračování >>>
 


Starší články:
22.  Liber Samekh - komentář 2. část
23.  Liber Samekh - komentář
24.  Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí
25.  Význam 30 kapitol Abramelinovy magie v0.2
26.  30 kapitol Abramelinovy magie - přehled
27.  Gnose podle Jaroslava Matouška
28.  Konotace hebrejských písmen
29.  Theléma - základní návod k použití
30.  Anthroposofie III.
31.  Anthroposofie II.
32.  Anthroposofie I.
33.  Invokace Hora - překlad
34.  Temná strana Slunce
35.  Svaté knihy Thelemické
36.  O dvojím světle, pozitivních lidech a křesťanech, kteří mají výjimečně pravdu...
37.  Kdo je mág
38.  Crowleyův program pro začátečníky
(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz