Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*

1.

Soror Chiah,Vis Vitalis Vniversalis
Soror Esta Quae Ardet


2.

Soror Sowulo (Hemet Necer)
Soror Chavan
Soror Vikete
Frater Cognitio
Soror DamonA

3.

Soror Terra Athanasa
Soror Lucipher

Externí člen-korespondent

Frater Kojot
Soror Discordia

Soror Azakare

Soror Uria Sophia

Sirotci

Soror Hat-Hathor
Soror Linda-Daniel
Soror Možná
Soror Via
Frater Kayn
Frater Mem
(David Kavana)
Soror Pertho

... a čekatelé
Jak se stát jedním z nás?

Členem se může stát
 • buď absolvent aspoň dvouletého studia Hermetického tarotu v ŠVUEvB, který se pravidelně účastní setkání
 • nebo zkouška znalostí + věk minimálně 25 let + poplatek 11000,- Kč
 • nebo osobní dporučení a záruka stávajícího člena, zkouška znalostí + poplatek 11000,- Kč
 • nebo absolvent aspoň 2 lekcí kursu Dovednosti praktické magie, který se pravidelně účastní setkání.

  Pro člena lóže je závazná účast na setkáních a na společné činnosti. Vítáme ochotu spolupracovat, kreativitu, vstřícnost.

  Externí členství:
  Externím členem se může stát kdokoliv, kdo odebírá přednášky Thelemy nebo Kursu dovedností praktické magie. Na setkání jezdit může nebo nemusí.
  Přihlášku ke kursu Thelemy hledejte zde.
  Přihláška ke kursu Dovedností praktické magie je zde.
  Kdo je kdo


  Chiah:
      Si te fata vocant...

  Magický proud Stříbrné hvězdy, Argenteum Astrum A.'.A.'., přijala 16. 4. 1976 společně s přísahou Jsem 1.
      A.'.A.'. je nejvyšší subjektivita, připravená dělit se do objektů; nebo je objektem, který touží po     splynutí s jinými - až do nevyšší subjektivity.
  A.A. pak vědomě o 7 let později ustanovila svou
  Pravou & Jedinou Vůli, již začala uskutečňovat pod mottem Toyde Krato.
      Toyde Krato jako Nejvyšší a Neomezená Moc.
  Pro vyjádření a zevní realizaci A.A. si stanovila motto Chiah, neboť ta je Vis Vitalis Vniversalis.

      Chiah - první objektivizace nejvyšší subjektivity.
      Vis Vitalis Vniverzalis - 666.


  *******
  E.Q.A.:
  Prolegomena:
      Temnotu budoucí minulosti
      kouzelník touží prohlédnout.
      Je jenom jedna cesta mezi dvěma světy.
      Ohni se mnou pojď!

  Krédo Perseverare in labore se stalo projevem její Vůle, s nímž začala vědomě kráčet cestou Umění.
  Přijala jméno Esta Quae Ardet.Tak může dostát rozhodnutí.


  *******
  „Já, David Kavana, …“ - paralel magick personality of mem:
      Co řídí moje kroky?
      Co určuje jejich směr?
      Jsem to já… když svou nohu svou vůlí zvednu a posunu o trochu dál… ?

  Přesto mám stále pocit, který snad znají ptáci při svých nekonečných tazích
  - ne snad v jednotlivém křídel mávnutí a malém dílčím krůčku, ale v celkovém směru pohybu.

  Ó, magnetická horo Keter!
  Ale podstatný není čin (krok…), ale úmysl (KAVANA), který čin vykonává… Je to
  onen niterný pohyb, jehož každé projevení vypovídá o tom, že kdo vládne Království, je nositelem Koruny.
  A dobře ví, že jen v ní je podstata a moc všech pokladů Království.


  Ó, Tiferet, ty střelko kompasu! v Králově srdci – spojující Milou s Milým!
  „Neboť kde je tvůj poklad, JE i tvé srdce.“
  „Neboť jsem v zájmu lásky rozdělena kvůli naději na spojení.“


  P. S.
  Je však tak snadné & svůdné klamat se!… „láskou“!!… a všemi ostatními Fatá(lními) Morgánami!!!
  Takovému třikrát běda, kdož rozbíjí se o skaliska Daat…

  *******
  Uria-Sophia:
  Mé Světlo je Bůh, Urija, a jen božská moudrost Sophia dokáže rozeznat Světlo od Tmy. Tmářů je mnoho, tak jako písku v poušti Daat. Ti nevidí na cestu, já hledám cestou Umění Světlo - můj střed. Spojuji to, co je rozdělené - uskutečňuji obeah i wanga. Dva tančící hadi a přec jeden HAD - Hadit!

  Jen blíže vy všichni a poznejte tajemství, které ještě nebylo zjeveno.
  Já Hadit jsem doplňkem Nu... ve sféře jsem všude středem. jsem plamenem, který hoří v srdci každého člověka...

  *******
  Hemet Necer:
  Jedné letní, bezesné noci, jsem přijala své nynější jméno.
  Jméno Hemet Necer nechť mě provází.
  Gimel nechť je mi korábem.
  Lamed nechť je mi mostem i zbraní.
  Bohyně Hathor nechť mi zpříjemní cestu Umění tam a zpátky.


  *******
  Chavan:
  Stojím tu na zemi
  nadomnou obloha s hviezdami žiarivými
  Z hĺbky ticha
  príšti ku mne odpoveď že mám svoj stred
  a odrážam v ňom svet
  Tiahnuť cestou Voza
  myšlienky sťaby ryby z mora
  len nech neumoria
  Môj anjel strážny
  nech ma chráni
  na ceste dlhej dlhej ceste domov
  Prejsť púšťou
  a
  zanechať stopy v piesku

  *******
  Vikete:
  55

  Vítězství na cestě z Malkut ke Keter.
  Není důležité dojít, ale jít.
  Nechť je mi příznivě nakloněna Hekate, má průvodkyně.
  Jdu dál a nevzdám to.


  *******
  DamonA:
  Temné hloubky, nekonečné dálky,
  chci vstoupit do vašeho království.
  Nechte mé světlo prostoupit vaší říší.
  Tady je mé místo, sem patřím.
  Toužím poznat svůj zdroj,
  je zahalen nesmírnými dálkami.
  S podporou Nuit nad hlavou
  půjdu svou cestou dál.
  Necht´ je mé putování vytrvalé, posílené vůlí!


  *******
  Cognitio:
  Kdo poznal a pochopil, nikdy se uz nemuze vratit zpet.
  Kdo poznal a pochopil, muze ridit svuj svet.
  Necht mi jsou vyssi sily nakloneny a dodavaji mi sily na další cestu.


  *******
  Kojot:
  Kojot je vědomí, jehož bytostným údělem je neposlušnost. Na rozdíl od Psa.
  Psi rozumu mohou člověka uštvat.
  Kojoti rozumu jej můžou štvát, ale k uštvání nemají dost trpělivosti.
  Kojot obvykle neloví. Spíše paběrkuje. Rozený bufeťák...
  Kojot je osamělý, ve smečce žije, jen když jde opravdu do tuhého; nikdy nadlouho.
  Ale dokáže být věrný své družce – duši.
  Je stvořitelem světa, ale jen tak mimochodem.
  Povahou Kojota je dělat věci jen tak mimochodem.
  Často i podělat.
  Kojot je i kulturní hrdina a je lidem často prospěšný, aniž by o to ovšem vědomě usiloval. Spíš jen tak mimochodem, jak již bylo řečeno.
  Je nespokojený, ale tato nespokojenost je zdrojem jeho spokojenosti.
  Těká.
  Těkání je jeho podstatou: když se tam podíváš, Kojot už tam není.
  Má tedy leccos společného s principem neurčitosti.
  (Patrně jej vymyslel...)
  Má blízko k magii, ale nebere ji vážně.
  Magie je vtip.
  Krédo: Všechno je jinak!


  *******
  Kayn:
         Q.V.I.F.

  Jsem na Cestě.
  Stále v pohybu.

  Ztracen v temnotě,
  sveden odlesky,
  obstoupen úzkostí.
  Však Slunce vždy před sebou.

  Prvorozený,
  odděl Pravdu od Iluze!
  Věčné dítě,
  jsi zrcadlem Bytí!
  Jen kráčej,kráčej
  z Mnohosti
          k Jednotě.
  *******
  Linda - Daniel:
  Linda je zjevnou stránkou, tou, na niž jsou všichni okolo zvyklí. Je mírná a přizpůsobivá.

  Daniel je 50. génius, anděl přiznání a milosrdenství. Jeho jméno značí Bůh Soudce. Pod jeho vládou je spravedlnost a advokacie, váhavým umožní správná rozhodnutí. Kdo je pod jeho ochranou, je podpořen v obchodě, je pilný a vládne slovem psaným i mluveným. Voláme jej 8. veršem žalmu č.103:
      Miserator et misericors dominus longaminis at misericors.
      Lítostivý a milostivý je hospodin, dlouho shovívavý a mnohého milosrdenství.

  Kniha Daniel v Bibli je jednou z nejmladších knih, ne-li vůbec nejmladší. Spadá do apokalyptické literatury. Obrazy knihy jsou prosycené prorockou zvěstí a pomocí tajuplných, barevných a ž výstředních, mytologických představ se snaží nejen vysvětlit problémy současnosti a vyjevit budoucnost, ale i potěšit a posílit Boží lid v těžkých dobách. Poslední slova této knihy, verš 13. kapitola 12., jsou:
      Ty vytrvej až do konce. Pak odpočineš, ale na konci dnů povstaneš ke svému údělu.

  *******
  Via:
  Pravda ztratila své slunce a stala se cestou. A ten, komu by plamen v jeho duši uhasínal, na cestu teď nevidí.
  S hlavou v oblacích, však nohama pevně na zemi, nechat se vést k cíli, jít, i kdyby nohy stály na místě. Přinést oběť svých vzpomínek a ideálů, svou vlastní cestu bez cíle, a nenechat se zabít, kde umřít může jen ten, kdo přežije.
  Bloudit v tom kruhu a najít jeho střed, v němž skončí ta samota, kdy přestanou padat už jen slzy.


  *******


 • 

  (c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz